Free

HỘI THẢO DU HỌC HÀN QUỐC 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Specialist high schools Lamson

307 Lê Lai

Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 440000

Viet Nam

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

GẶP GỠ GIAO LƯU CÙNG CHUYÊN GIA GIÁO DỤC VÀ CÁC DU HỌC SINH HÀN QUỐC THÀNH ĐẠT

Share with friends

Date and Time

Location

Specialist high schools Lamson

307 Lê Lai

Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 440000

Viet Nam

View Map

Save This Event

Event Saved