Free

History and Politics Development Day for A-Level Teachers

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faraday Building

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Unwaith y byddwch wedi cofrestru eich lle yn y digwyddiad, rhowch wybod i ni pa weithdai yr hoffech eu mynychu drwy’r ddolen hon: https://goo.gl/forms/2wyxRyQ2haT5wOKV2

Once you have registered your place at the event, please let us know which workshops you would like to attend via this link: https://goo.gl/forms/2wyxRyQ2haT5wOKV2

Mae'r cofrestriad yn cau 1 Rhagfyr
*Registration closes 1st December*


10am - 10:30am - Cyflwyniad gan CBAC | Introduction by WJEC

10:30am - 11:00am - Gwneud y trawsnewid i'r brifysgol | Making the transition to university
Mae’r sesiwn yn archwilio’r heriau mae myfyrwyr yn eu hwynebu wrth wneud y trawsnewidiad i astudio yn y brifysgol. Mae’n rhoi canllaw i athrawon o’r hyn mae prifysgolion yn ei ddisgwyl gan fyfyrwyr newydd a sut maent yn helpu’r myfyrwyr hynny i lwyddo.
This session explores the challenges students face in making the transition to study at university. It provides teachers with a guide to what universities expect of new students and how they help those students succeed.

11:00am-11:30am - GWEITHDY | WORKSHOP A
dewis o | a choice of :

 • The causes of revolution in France in 1789
 • The causes of the American Civil War
 • Political Ideologies


11:30am - 12:00pm - Egwyl | Break

12:00pm - 12:30pm - GWEITHDY | WORKSHOP B
dewis o | a choice of :

 • The causes of the English Civil war
 • The changing fortunes of political parties 1900-1939
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru
 • Donald Trump and American politics


12:30pm-1:00pm - GWEITHDY | WORKSHOP C
dewis o | a choice of :

 • Health reforms in 19th century England and Wales
 • American civil rights - and their consequences
 • The rise of Fascism in interwar Europe

1:00pm-2:00pm - Cinio | Lunch

2:00pm-2:30pm - GWEITHDY | WORKSHOP D
dewis o | a choice of :

 • The holocaust
 • Protest in mid-19th century England and Wales
 • Gun control in america


2:30pm-3:00pm - GWEITHDY | WORKSHOP E
dewis o | a choice of :

 • The reasons for the spread of the Reformationby 1531
 • The impact of the First World War on Wales
 • Gun control in America

3:00pm-3:15pm - CBAC Rownd i fyny | WJEC round up


Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiad hwn, cysylltwch â'r Athro Martin Johnes trwy: M.Johnes@Swansea.ac.uk
If you have any queries about this event please contact Prof. Martin Johnes via: M.Johnes@Swansea.ac.uk

*Mae'r cofrestriad yn cau 1 Rhagfyr*
*Registration closes 1st December*

Share with friends

Date and Time

Location

Faraday Building

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved