High Performance Computing Conference - BAŞARIM 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

5 Takdir Cad., 150 Sk.

Etlik-Keçiören, Ankara 06220

Turkey

View Map

Event description

Description

High Performance Computing Conference (Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı) - BAŞARIM 2020

Sayısal işlem ve hesaplamaları daha kısa sürede sonuçlandırma, dolayısı ile daha yüksek başarım elde etme amaçlı olarak, koşut (paralel) sistemler üzerinde uzun yıllardır çalışıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ve sonuçlarının belirli bir olgunluğa erişmiş olduğu ve bu konuya ilişkin olarak yapılan atılımların hız kazandığı düşünülmektedir. İlk akla gelen örnekler arasında İTÜ bünyesinde hizmete girmiş olan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, ileri aşamalarına ulaşmış olan TRUBA Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (eski ismi ile TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu) ve yürütülen ulusal/uluslararası ölçekteki projeler verilebilir.

TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun çalışmaları sırasında ve bütünleştirici etkisi altında, bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların ve elde edilen sonuçların, ulusal ölçekte süreklilik gösteren bir konferans kapsamında değerlendirilmesi ve paylaşılması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, değerli araştırmacılarımızı, yüksek başarımlı hesaplama konularındaki deneyim, araştırma, çalışma ve sonuçları BAŞARIM: Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansları kapsamında paylaşmaya çağırıyoruz.

Share with friends

Date and Time

Location

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

5 Takdir Cad., 150 Sk.

Etlik-Keçiören, Ankara 06220

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved