Free

Hedelmällinen Romahdus (A Fruitful Collapse)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kalasataman Vapaakaupunki

5 Hermannin rantatie

00580 Helsinki

Finland

View Map

Event description
What are some fruitful ways to inhabit times of chaos? Welcome to this intergenerational exploration of creative destruction!

About this Event

Mitkä ovat hedelmällisiä tapoja elää kaaoksen aikoina? Tervetuloa tutkiskelemaan luovaa tuhoa eri sukupolvien näkökulmista!

– English below! –

Esittely

Elämme keskellä suuria murroksia. Kun ilmasto lämpenee ja talousjärjestelmä törmää omiin rajoihinsa, meidän on löydettävä uusia tapoja elää yhdessä. Kuinka voisimme päästää irti ideoista, jotka eivät enää palvele meitä, ja rakentaa jotakin uutta?

Lauantaina 26.10. yhdistämme voimamme yli sukupolvien ja kaivamme naftaliinista taidot, joita tarvitsemme tässä ajassa: kykymme ratkaista monimutkaisia haasteita, käsitellä menetyksiä, elää yksinkertaisesti, tuntea syvää iloa ja mukautua muuttuviin olosuhteisiin.

Miksi tarvitsemme sukupolvien välistä kokoontumista?

Liian usein tulevaisuuskeskusteluista suljetaan pois ihmisiä, joilla olisi sille paljon annettavaa. Tarvitsemme kaikkien panoksen, mukaan lukien vanhimpien kertyneen viisauden ja kokemuksen, sekä nuorten rajattoman mielikuvituksen ja ennakkoluulottomuuden.

Mitä tapahtumassa tehdään?

Päivän aikana käytämme erilaisia luovia menetelmiä, jotka kutsuvat osallistujia työskentelemään yhdessä uudella tavalla. Hyödynnämme erilaisia itseilmaisun tapoja, leikimme, kohtaamme pelottomasti vaikeat asiat ja jaamme tarinoita kokemuksistamme. Tule sellaisena kuin olet! Sinun kokemuksesi, taitosi ja uteliaisuutesi riittävät.

Mitä tuloksia etsimme?

Emme etsi erityisiä ratkaisuja, uusia aloitteita tai muita konkreettisia tuloksia. Tavoitteena on harjoitella rohkeutta ja läsnäoloa ja leikkisyyttä, joita tarvitsemme näinä epävarmoina aikoina. Toivomme, että kun lähdet, olet kokenut jotakin uutta ja toivoa antavaa.

Tuo mummo (tai vekara!)

Haluamme viettää päivän kaikenikäisten kanssa, ja tarvitsemme apuasi tämän toteuttamisessa! Toivommekin että etsit kaksi ihmistä eri sukupolvesta kuin omasi, ja pyydät heitä tulemaan kanssasi tapahtumaan. Joillekin meistä kutsun esittäminen voi vaatia vähän rohkeutta, mutta muista, että rohkeus palkitaan usein taianomaisilla kokemuksilla.

Tässä on joitakin ideoita siitä, keitä voit kutsua ja miten:

-Pyydä naapuria tai harrastusseurasi jäsentä liittymään seuraasi

-Ehkä yhdellä ystävästäsi on lapsi, jonka voit lainata (älä vain varasta heitä!)

-Muistatko alakoulusi opettajan, joka saattaa olla jo eläkkeellä? Pyydä häntä mukaan.

Jos haluat tuoda enemmän kuin kaksi ihmistä, se on täysin suotavaa.

--- IN ENGLISH---

In the current realities of a climate that is overheating, an economic system that is bumping up against its limits, – how could we let go of ideas that are no longer serving us, and create something new from their ashes?

On October 26th, we invite people of all ages to spend the day together, and remember that we haven’t forgotten how to face complex challenges, deal with losses, live simply, feel profound joy and adapt to changing conditions.

Why do we need an intergenerational gathering?

Too often, the people excluded from conversations about the future are those with the most to contribute. We neglect the accumulated wisdom and experience of elders while ignoring the unconstrained imagination of the youth. We need everyone’s contribution, inventiveness, and commitment for our communities to not just survive, but thrive in these times of transition.

What will happen on this day?

During this event, we will deliberately and playfully make sense of the experiences people have of creative destruction & collapse. We will use creative methods to look under the surface of our experiences, and marvel at the collective magic and skills that will become visible to us in the room. There are no pre-requirements to join the event.

Throughout the day we will invite participants to work together and collaborate in new ways. We will engage with our sense of play & imagination, speak some difficult truths, share stories and create new narratives together.

What outcomes are we seeking?

We are not seeking specific solutions, new initiatives, or other tangible outputs. Rather, our focus is to create a space for us all to become braver and more capable of staying present and playful in the times we are living.

Our main objectives are for us all to leave feeling connected to others and reminded that we possess the internal abilities AND the community capacity to respond to these changes with resilience, imagination, creativity, and inventiveness.

Please bring your grandmother (or grandson!)

We are committed to making this an intergenerational gathering, and we need your help in making this happen! We invite you to get creative and find two people from very different generations than your own, and invite them to come with you to the event. For some of us, it might take a bit of courage to make the invitation, but remember courage is frequently rewarded with magic.

To help you along, here are some ideas about who you could invite:

- At your local pub, asking the longtime regular to join you

- Maybe one of your friends has a kid you can borrow (just don’t steal them!)

- Remember your elementary school educator who might be retired by now? Ask them to come along

Also, if you want to bring MORE than two people that would be terrific too.

Share with friends

Date and Time

Location

Kalasataman Vapaakaupunki

5 Hermannin rantatie

00580 Helsinki

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved