Free

Har bedriften din planer om FoU, eksport eller nye markeder?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Måltidets hus

4 Richard Johnsens gate

4021 Stavanger

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Har bedriften din planer om FoU, eksport eller nye markeder?


I undersøkelsen NHO presenterte på årskonferansen svarte 53% av bedriftene i Rogaland at de hadde en forretningsidé eller innovasjonsaktivitet som krever omlegging til nye forretningsområder. MEN svært få hadde søkt om finansiering. I løpet av denne ettermiddagen kan du sjekke ut aktuelle muligheter for risikoavlastning for utviklingsprosjekt eller internasjonaliseringsløp

Agenda:
1100-1130 - Mingling og enkel lunsj

1130 - Åpning v/ Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster

1135 - 1210 Forskningsrådet
Skattefunn og andre næringsrettede program, v/ Hilde Aarsheim og Erik Furuseth

1210-1220 Innovasjon Norge
Finansiering og tjenester knyttet til innovasjon og eksport, v/ Hans Kristian Torske

1220-1245 Pitching av tre bedrifter.

1245-1300 Mingling

1300-1325 Regionale midler
FORREGION, Regionalt forskningsfond. v/Hilde Uppstad, Turi Kvame Lorentsen

1325-1345 EU programmer
Horizon 2020, Eurostars, Paul Vigmostad

1345-1400 NHO - leverandørutvikling
Innovative anskaffelser, Innovasjonspartnerskap, Leverandørutviklignsprogram ?? Hva er aktuelt???

1400-1415 Oppsummering, avslutning

1430-1530 Ressurspanel til 4 bedrifter – det kan bli DIN bedrift
Fire bedrifter får anledning til å presentere sitt prosjekt i eget rom for et ressurspanel. Ressurspanelet består av Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond og Norwegian Smart Care Cluster. Benytt anledningen til å få input på ditt prosjekt eller få konkret avtale for oppfølging. Bedriften får 4 min til å presentere sitt prosjekt, og det settes av 10 min til diskusjoner. Alle parter som sitter i ressurspanelet er underlagt taushetsplikt.
Bedriftene/prosjektene som skal løse en samfunnsutfordring og/eller gå internasjonalt prioriteres. Meld deg på i konkurransen ved å fylle ut en egen registrering i påmeldingsskjemaet!

Share with friends

Date and Time

Location

Måltidets hus

4 Richard Johnsens gate

4021 Stavanger

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved