Sales Ended

Handtering av vald og truslar - Førde

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset. VEL MØTT!
Event description

Description

Handtering av vald og truslar

Grunnleggande opplæring i korleis ei verksemd kan førebyggje at tilsette vert utsette for vald og truslar på arbeid, og korleis slike situasjonar bør handterast og tilsette ivaretakast dersom slike hendingar likevel inntreff.

Pris 2990,- for Stamina kundar og 3490,- for andre

Date and Time

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved