Free

Handtering av vald og truslar - Førde

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Handtering av vald og truslar

Grunnleggande opplæring i korleis ei verksemd kan førebyggje at tilsette vert utsette for vald og truslar på arbeid, og korleis slike situasjonar bør handterast og tilsette ivaretakast dersom slike hendingar likevel inntreff.

Pris 2990,- for Stamina kundar og 3490,- for andre

Share with friends

Date and Time

Location

Stamina Helse

Hafstadvegen 36

6814 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved