Hälsosamma campus - ute är inne

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stockholm Business School

Kräftriket 3

114 19 Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen till ett viktigt seminarium om hälsosamma campus!


Till hösten bjuder Akademiska Hus i samverkan med Stockholms universitet in till ett seminarium om hälsosamma campus. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi skapa så goda miljöer som möjligt på campus, både inomhus och utomhus.

Frågor som kommer att beröras under seminariet är bland annat hur vi genom fastighetsutveckling och campusplanering kan bidra till hälsosamma campus, hur planerar Stockholms universitet för att bidra till studenternas välmående, hur säkerställer vi en god och hälsosam miljö samt vilken effekt når vi om vi flyttar ut kontoret och jobbar ute i det gröna?

Seminariet går av stapeln onsdagen den 25 september mellan 12.15-15.00. Ett mer detaljerat program presenteras längre fram.


Lena Lundqvist

Lena Lundqvist

Lena Lundqvist är fastighetsdirektör vid Stockholms universitet. Som chef på SUs fastighetsavdelning har hon det yttersta ansvaret för att fastighetsavdelningens uppdrag uppfylls - att avdelningen med stort engagemang och till hög kvalitet förser universitetet med ändamålsenliga, resurseffektiva lokaler och bostäder samt till dessa hörande tjänster.

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen

Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och forskar om framtidens arbetsplatser och arbetssätt. De pågående forskningsprojekten undersöker hur utemiljöer kan infogas i dagens flexibla kontorskoncept och bidra till medarbetarnas, företagens och samhällets hälsa.

Susanne Malmgren

Susanne Malmgren

Susanne Malmgren är utbildad civilingenjör inom lantmäteri på KTH. Som chef för studentbostäder ansvarar hon för Akademiska Hus aktiva arbete med att möjliggöra bostadsbyggande på eller i anslutning till campusområden runt om i landet.

Praktisk information

Datum: Onsdagen den 25 september
Tid: Lunch och mingel 12.15-13.00
Seminarium 13.00-15.00
Plats: Gröjersalen, Kräftriket 3A, Stockholm
Lunch: Vi bjuder på en enkel lunch i samband med evenemanget. Vid eventuella allergier eller kostönskemål, ange detta i samband med registrering.

Kontaktperson: Liv Öberg, kommunikationsansvarig Campus- och affärsutveckling
liv.oberg@akademiskahus.se


Stockholms universitet och Akademiska Hus

Share with friends

Date and Time

Location

Stockholm Business School

Kräftriket 3

114 19 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved