£12.45 – £32.93

Gwyl Ffynnon Sant Caron /St Caron's Well Festival

Actions and Detail Panel

From £12.45

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Oriel Rhiannon Gallery

Y Sgwâr

Tregaron

SY25 6JL

United Kingdom

View Map

Event description
Join us for the first ever St Caron's Well Festival of Psych and strange music Ymunwch â ni ar gyfer Gŵyl Seic a cherddoriaeth ryfedd gyntaf

About this event

Join us for the first ever St Caron's Well Festival of Psych and strange music, spilling over three days set in the heart of mid Wales (Tregaron) with weird folk ambient people and modular synth people mangling their wares with improv and psychedelic dreamers, join our bagpipe-led ritual walk to dress the newly opened St Caron's well, all in the home of Wales' Robin Hood and distant cousin of Elizabethan astrologer/magus/mathematician John Dee (Twm Shon Cati), ....come and be friendly, witness the rise of Carausias and---set the controls for the heart of the sun, the heart of the sun, the heart of the sun....

Ymunwch â ni ar gyfer yr Ŵyl Seiclo gyntaf erioed yn Ffynnon Sant Caron a cherddoriaeth ryfedd, a fydd yn rhedeg dros dridiau yng nghanol canolbarth Cymru (Tregaron) gyda phobl werin ryfedd a synth modiwlaidd yn cymysgu eu nwyddau gyda breuddwydwyr byrfyfyr a seicedelig. taith gerdded ddefodol wedi'i harwain gan bibellau i addurno ffynnon Sant Caron sydd newydd agor, i gyd yng nghartref Robin Hood o Gymru a chefnder pell i'r astrolegydd/magus/mathemategydd Elisabethaidd John Dee (Twm Shon Cati), ... dewch i fod yn gyfeillgar, tystio i godiad Carausias a --- gosod y rheolaethau ar gyfer calon yr haul, calon yr haul, calon yr haul ....


		Gwyl Ffynnon Sant Caron /St Caron's Well Festival image
Share with friends

Date and time

Location

Oriel Rhiannon Gallery

Y Sgwâr

Tregaron

SY25 6JL

United Kingdom

View Map

Organizer Listen to the Voice of Fire

Organizer of Gwyl Ffynnon Sant Caron /St Caron's Well Festival

Save This Event

Event Saved