Free

Grwpiau Ffocws Budd-ddeiliaid CTSC /Stakeholder focus groups TSSW - Conwy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prif Swyddfa CVSC / CVSC Head Office

7 Rhodfa Rhiw/ Rhiw Road

Bae Colwyn/Colwyn Bay

Conwy

LL29 7TG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Grŵp ffocws rhanddeiliaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru - Cyfarfod rhithwir

Focus groups to explore the impact of the third sector infrastructure.

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA, y corff cenedlaethol. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the third sector in Wales. This includes County Voluntary Councils and WCVA, the national body. Our shared goal is to enable the third sector and volunteers across Wales to contribute fully to individual and community well-being, now and for the future.

Venue opens at 1

Mae'r lleoliad yn agor am 1

Mae’r digwyddiadau yn rhad ac am ddim i’w mynychu.

Events are free to attend.

Cofrestrwch am y digwyddiadau yma os ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC yn unig os gwelwch yn dda. Os nad ydych wedi derbyn cefnogaeth gan CTSC, ond hoffech gymryd rhan yn yr arolwg effaith yma ebostwich: info@richard-newton.co.uk

Ceir manylion llawn am y digwyddiad yma http://www.richard-newton.co.uk/news

Please only register for these events if you have received support from TSSW.

If you have not received support from TSSW but would like to take part in the impact survey, please email info@richard-newton.co.uk.

Full details of the event can be found here http://www.richard-newton.co.uk/news

Share with friends

Date and Time

Location

Prif Swyddfa CVSC / CVSC Head Office

7 Rhodfa Rhiw/ Rhiw Road

Bae Colwyn/Colwyn Bay

Conwy

LL29 7TG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved