Försäljning slutade

Grundläggande CSR-utbildning Göteborg

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Lindholmen Conference Centre (Tesla)

Lindholmspiren 3-5

41756 Göteborg

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Ge oss en halv dag och vi kommer bland annat att lära dig vad begreppet CSR innefattar, vilka drivkrafter som finns och hur du kan lägga grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Konkreta exempel hjälper dig förstå hur andra verksamheter har gått tillväga. Förutom flera tillfällen för diskussion, reflektion och frågor ges goda möjligheter att koppla det som lärs ut till den egna verksamheten.

Med utgångspunkt i 4 delar för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete introducerar vi dig i följande:

• NULÄGE och HÅLLBARHET
Vad handlar det om för oss och hur skapar vi värde?
• INTRESSENTER
Hur kan vi involvera och ta hjälp av omvärlden? Hur kan vi skapa mervärden och ringar på vattnet?
• VÄSENTLIGHETSANALYS
Förstår vi vår påverkan, både internt och externt? Hur kan vi kartlägga och prioritera?
INTEGRERAD HÅLLBARHET
Hur får vi in hållbarhet i dagliga beslut och aktiviteter?

Vem riktar sig utbildningen till?
Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper i ämnet och inspiration till hur du kan arbeta med CSR och hållbarhet i din verksamhet - både strategiskt och operativt. Den lämpar sig även för dig som är i behov av en uppdatering inom området. Inga förkunskaper krävs.

Vad, utöver kunskap, ingår i utbildningen?
• Kursdokumentation

• Ekologisk och vegetarisk fika
Möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför det kommande arbetet

Vem leder utbildningen?
CSR Västsverige tillsammans med Effort Consulting, ett managementkonsultbolag med stor erfarenhet av att utveckla och förmedla kunskap. Effort Consulting är medlemmar hos CSR Västsverige.

Vad kostar utbildningen?
Utbildning för 2 medarbetare i er organisation ingår i medlemskapet i CSR Västsverige (per kalenderår, ej per tillfälle). Kursavgiften för ytterligare medarbetare är 2000 kr och för icke medlemmar 3500 kr. Ledsagare deltar kostnadsfritt. Mer information om medlemskapsförmånerna.

Frågor? Kontakta Karin Hagberg, karin@csrvastsverige.se, 0704 59 36 70

Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

Lindholmen Conference Centre (Tesla)

Lindholmspiren 3-5

41756 Göteborg

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved