Group Ordination Program in the occasion of 76 th Phrarajbhavanajarn 2016  โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ ในวาระครบรอบ ๗๖ ปี
Unavailable
Group Ordination Program in the occasion of 76 th Phrarajbhavanajarn 2016  โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ ในวาระครบรอบ ๗๖ ปี

Group Ordination Program in the occasion of 76 th Phrarajbhavanajarn 2016...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dhammakaya Int'l Meditation Center

Event description

Description

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดการอบรมธรรมทายาทและบรรพชา อุปสมบทหมู่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 (1996) เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงาม ของชาวพุทธที่สนับสนุนให้ลูกผู้ชายได้บวชครองผ้ากาสาวพัสตร์

ในวาระโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ หลวงพ่อทัตตชีโว ครบรอบ 76 ปี ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นี้ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจึงได้จัดให้มีโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท

ในวาระพิเศษนี้ เพื่อน้อมนำบุญกุศลบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา

และสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปตราบนานเท่านาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายอายุ 20 - 70 ปี

2. นับถือพุทธศาสนา และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคต่อไปนี้

4.1 ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคลมชัก โรคหอบหืด หรือ โรคเรื้อรังอื่น ๆ

4.2 ไม่เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ กามโรค วัณโรค ฯลฯ

4.3 ไม่เป็นโรคจิต หรือโรคประสาท ไม่ติดยาเสพติด ทุกชนิด

5. เป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

6. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นลายลักษณ์อักษร

7. สามารถท่องคำขานนาคได้ตามที่กำหนดให้

8. มีสิทธิ์อยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักฐานการสมัคร

1 รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

2 สำเนา I.D. Card หรือ Driver’s License จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัคร

ดาวน์โหลดคำขานนาคได้ที่นี่ คำขานนาค


ตารางกิจกรรม

กิจกรรม วันที่ เวลา

1.สอบขานนาค วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม,

วันอาทิตย์ที่ 4 ,11 และ 15 ธันวาคม 2559 13.00 น.

2. ปฐมนิเทศ,สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 13.00 น.

สอบขานนาค

3. พิธีตัดปอยผม - ปลงผม วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 15.00 น.

4. บรรพชา วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 08.00 น.

5. อุปสมบท วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 13.00 น.

6. เดินธรรมยาตรา - บิณฑบาตนอกสถานที่ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 06.00 น.

7. ลาสิกขา/เสร็จการอบรม วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 13.00 น.

ของใช้ในการฝึกอบรมก่อนบวช

1 เสื้อคอกลมแขนสั้นสีขาว และกางเกงขายาวสีขาว 2-3 ชุด

2 เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่ปักอักษร และไม่มีลาย 1 ตัว สำหรับใช้ในวันบรรพชา

3 ของใช้ส่วนตัว เช่น ถุงนอน, ผ้าปูที่นอน,หมอน,ปลอกหมอน, เสื้อกันหนาว, หมวกกันหนาว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, เเชมพู, เครื่องโกนหนวด, รองเท้าแบบสวมใส่สบายและสุภาพ, รองเท้าใส่ในห้องพัก, ถุงเท้าสีขาว 2-3 คู่, ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ,ยารักษาโรคกระเพาะ เป็นต้น

4 อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น สมุด ปากกา

ของที่ห้ามนำไปใช้ในระหว่างการอบรม

1 หนังสืออ่านเล่นทุกชนิด ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2 อาหาร ของขบเคี้ยวทุกชนิด, รูปภาพญาติมิตรทั้งชาย-หญิง

3 ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ

4 โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเทป วิทยุ กล้องวีดีโอ และกล้องถ่ายรูป

5 วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

6 บุหรี่ รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด

ค่าใช้จ่าย ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การบริจาค ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวช รูปละ $100 และร่วมทำบุญ

ภัตตาหาร และน้ำปานะ $200 ตลอดโครงการอบรมหรือตามกำลัง


Dhammakaya International Meditation Center was founded to promote world peace through Dhammakaya meditation technique. Dhammadayada Training and the Group Ordination will provide trainees with the opportunity to practice meditation and study the Buddhist Principles. This learning outcome can be most beneficial for trainees and for all of society. In addition to the celebrate the 76th Anniversary of Phrarajbhavanajarn, the vice abbot of Dhammakaya Temple, Thailand.

Course Profile:

Trainees will:

1. Learn meditation under the guidance of accomplished instructors.

2. Develop the concept of patience, respect, self-confidence, and teamwork.

3. Learn the theory and practice of Buddhism.

4. Learn guidelines by which Buddhism can be applied to everyday life for the benefit of

trainees, their families and for society.

5. Become acquainted with the Right View.

Applicant Qualifications:

1) Male the age of 20 – 70 / Must be Buddhist or is willing to accept Buddhism as the refuge.

2) Must be able to participate in the course throughout the period assigned.

3) Must agree to follow training course guidelines.

4) Must be of good physical and mental health.

5) Must be willing to accept only 2 meals per day for the duration of the program.

6) Must be adaptable to accommodations and simple living conditions.

7) Must have written permission from parent or guardian.

8) Must be able to perform ordination chanting.

9) Must be a legal resident of the United States.

Application Requirements:

1) A 1” Passport – style photograph of the applicant taken within the past 6 months.

2) A copy of applicant’s Identification Card or Driver’s License.

Download Application Form

Download Ordination Chanting

Training Schedule

Activities Date Time

1. Ordination chanting test November 3,4,11 and15, 2016 1:00 pm

2.Orientation, Interview, Physical Check-up Thursday, December 15, 2016 1:00 pm

3. Trimming and shaving hair Thursday, December 15, 2016 3:00 pm

4.Learning Meditation and Buddhist Principles December 15 – 17, 2016

5.Ordination Ceremony (Novice) Sunday, December 18 , 2016 8:00 am

6.Ordination Ceremony (Monk) Monday, December 19 , 2016 1:00 pm

7.Pilgrimage walking (Dhammayatra) Friday, December 23 , 2016 6:00 am

8.End program Sunday, December 25, 2016 1:00 pm

Required Items for Ordination:

1) 2-3 sets of white T-shirts, pants, jacket and slippers.

2) 1 solid white shirt to be worn on ordination day.

3) Personal items such as sleeping bag, soap, toothpaste, razor, medications,

Bathroom tissue, etc.

4) Sleeping bag, Blanket or Sheets

5) Notebook and pen

Prohibited Items During Training Course:

1) Any kinds of books that obstruct meditation

2) Family pictures, Cameras

3) Cell phone mp3 players, iPods, electronic devices

4) Valued items such as rings, necklaces etc.

5) Weapons

6) Cigarettes, Drugs, Alcohol

Donation:

The success of the Dhammadayada Training and Mass Ordination Course

depend on the generosity of the faithful. On this occasion, the organizers invite

your donation for the Dhammadayada Ordination Fund. A donation of $100

goes towards project supplies and $200 for meals during the training period. However,

donations of any amount are welcome. Please make checks payable to DIMC.

Share with friends

Date and Time

Location

Dhammakaya Int'l Meditation Center

Save This Event

Event Saved