Free

Greenlight Aarhus 2022

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Aarhus

Hele byen

8000 Aarhus

Denmark

View Map

Event description
Kom til Greenlight Aarhus' bæredygtige by-event, hvor vi sætter spot på den bæredygtige udvikling gennem handlinger.

About this event

Greenlight Aarhus 2022 finder sted 29. marts til 3. april 🌿

Greenlight Aarhus er en uge med spot på de grønne og oplyste valg, vi sammen træffer. Oplev forskellige aktiviteter og begivenheder, alle med fokus på bæredygtige handlinger og livsstil.

Hvert år frem til 2030 inviterer vi hele bysamfundet til at vise deres konkrete bæredygtige handlinger og arbejde inden for FN’s Verdensmål. Her samler vi detailhandlen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, foreningerne, kulturen og kommunen om fremtidens bæredygtige byliv. Under Greenlight-ugen skal vi vise hinanden, byens borgere og besøgende, hvordan vi sammen kan skabe en bedre by for alle 💚.

Programmet vil løbende blive opdateret, som Omstillere byder ind med aktiviteter. Følg med på Facebook og Instagram, og besøg vores hjemmeside greenlightaarhus.com.

Har du selv programpunkter, som kan inspirere andre til en mere bæredygtig hverdag? Bliv Omstiller i Greenlight Aarhus. Læs her hvordan: https://bit.ly/Bliv-Omstiller.

///////////////////////

[ENGLISH VERSION]

Greenlight Aarhus 2022 takes place March 29th to April 3rd 🌿

Greenlight Aarhus is a week where we highlight the green and enlightened choices we make together. Experience different activities and events, all focused on sustainable actions and a sustainable lifestyle.

Every year until 2030, we invite the entire city to showcase your concrete, sustainable actions and work with the UNs Sustainable Development Goals. We connect retail, the business community, educational institutions, volunteer communities, the culture industry, and the municipality in a shared vision of sustainable city life. During the Greenlight-week, we show each other, citizens, and visitors how we can create a better city for everybody when we work together and share insights and solutions 💚.

The programme will be updated regularly as the community participants plan activities. Follow along on Facebook and Instagram, and visit our website greenlightaarhus.com.

Do you want to plan an event for the programme which can inspire others to live more sustainable? Become a community participant in Greenlight Aarhus. Read here how (only in Danish): https://bit.ly/Bliv-Omstiller.


		Greenlight Aarhus 2022 image

		Greenlight Aarhus 2022 image
Share with friends

Date and time

Location

Aarhus

Hele byen

8000 Aarhus

Denmark

View Map

Organizer Greenlight Aarhus

Organizer of Greenlight Aarhus 2022

Save This Event

Event Saved