Sales Ended

Green Innovation Park - Popupfrukost, Alnarps gröna juvel - Landskapslabbet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Entré Landskapslaboratoriet (väster om järnvägen)

Sundsvägen 17

230 53 Alnarp

Sweden

View Map

Event description

Description

Ny säsong! 31 augusti är det dags för Nätverksfrukost i Green Innovation Park – den gröna näringens innovationspark.

New season! 31st of August - kickoff for our Networking Breakfast in Green Innovation Park - the innovation park for green businesses and knowledge meetings. (In English below)

Language this event: Swedish

LANDSKAPSLABORATORIET - EN GRÖN JUVEL I ALNARPS KRONA.
VÄLKOMMEN TILL EN POPUPFRUKOST I DET GRÖNA!

Björn Wiström, forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, kommer att guida oss i det världsunika Landskapslaboratoriet vid campus Alnarp. Etableringen av parkmiljön påbörjades 1982 och har sedan dess vuxit till ett fullskaligt fältlaboratorium för forskningen med fantastiska rekreationsvärden för allmänheten. I laboratoriet studeras och demonstreras hur produktions-, rekreativa- och ekologiska värden kan samexistera och berika varandra i en parkmiljö tillgänglig för alla.

Registrera dig för årets skönaste utomhusfrukost! Vi möts vid entrén till Landskapslaboratoriet vid Sundsvägen, direkt väster om järnvägen. Närmaste parkering är P1. Registrera senast 29 augusti.

Välkomna!
Niclas Östlund, Green Innovation Park
+46 (0)70 386 85 35Green Innovation Park bjuder på nätverks- och innovationsfrukost på fredagar ojämna veckor under 2018. Frukostarna är tillfällen för inspiration och att informellt lära känna varandra och de företag och forskare som finns på campus. Ibland har innovationsfrukostarna ett tema, som meddelas i förväg men oftast kommer det att vara fritt. Frukostarna är också tillfällen att berätta för varandra om nya spännande forsknings- och innovationsprojekt eller affärsprojekt som är på gång. Eller varför inte bara vädra en idé och få feedback. Tillsammans skapar vi innovationskulturen!

Kontakta mig gärna om ni har några frågor kring innovationsparken.

In English
Green Innovation Park invite You to our informal bi-weekly network and innovation meeting, every odd numbered week during 2018. The breakfasts are opportunities for inspiration and to informally get to know each other - companies and researchers - on campus. Some of the breakfasts will have a theme, which is being announced in advance, and others will have free "content". The breakfasts are also opportunities to tell each other about new exciting research and innovation projects, or business cases on its way. Or why not test an idea and get feedback. Together we create innovation culture!
Please contact me if you have any q´s regarding the innovation park.

VÄLKOMNA!
WELCOME!

Hälsningar,
Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare
Green Innovation Park Alnarp
niclas.ostlund@slu.se
+46 (0)70 386 85 35


Date and Time

Location

Entré Landskapslaboratoriet (väster om järnvägen)

Sundsvägen 17

230 53 Alnarp

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved