Sales Ended

GREAT Film Nights - showing "Love Actually"

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

British Embassy

Vientiane, เวียงจันทน์

Lao People's Democratic Republic

View Map

Event description

Description

(ENG version below) ສະຖານທູດອັງກິດປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ເລີ່ມຈັດການສາຍພາບພະຍົນອີກຄັ້ງ ຂອງຄໍ່າຄືນເບິ່ງໜັງໃຕ້ດວງດາວຂອງເກຣດທ໌- “GREAT Film Nights under the stars”. ມາຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາໃນວັນທີ 21 ທັນວາ ເວລາ 6 ໂມງແລງ ສໍາຫຼັບການສາຍຮູບເງົາວັນຄຣິດສະມາດຂອງຊາວອັງກິດແບບດັ້ງເດີມເລື່ອງ "Love Actually", ສະແດງນໍາໂດຍ Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍນັກສະແດງ.
ການເຂົ້າຮ່ວມງານແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ແລະ ເຫຼົ້າອະງຸ່ນແລະຂະໜົມຄຣິດສະມາດແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້ນໍາຮ້ານຮັກຊິວິດໃນງານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ຕົວທ່ານໄດ້ຊືມຊັບກັບບັນຍາກາດວັນຄຣິດສະມາດຢ່າງເຕັມທີ່. 10% ຂອງລາຍໄດ້ທັງໝົດແມ່ນຈະນໍາໄປສົມທົບທຶນສົງເຄາະຊາວອັງກິດທີ່ພວມໄດ້ຮັບເຄາະໄພ ຂອງສະຖານທູດຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຊ່ວຍຊາວອັງກິດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ປະເທດລາວ. ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກທ່ານມາທ່ຽວຊົມ (ຮູບເງົາທີ່ສາຍແມ່ນມີຄໍາບັນຍາຍເປັນພາສາອັງກິດ) ແຕ່ກະລຸນາລົງທະບຽນເອົາປີ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງທ່ານລ່ວງໜ້າຜ່ານທາງ Facebook / Eventbrite.com

The British Embassy Vientiane is restarting its series of “GREAT Film Nights under the stars”. Join us on Thursday 21 December at 6pm for a special Christmas screening of the British classic "Love Actually", starring Keira Knightley, Hugh Grant, Colin Firth and many more.
Admission is free and mulled wine and Christmas snacks will be sold by LoveLife to get you into Christmas mood. 10% of all sales will go to our embassy's Distressed British Nationals Fund, to help Brits in need in Laos. The event is open to anyone ( the film is shown with English subtitles) but please reserve your free ticket in advance through Facebook / Eventbrite.com

Date and Time

Location

British Embassy

Vientiane, เวียงจันทน์

Lao People's Democratic Republic

View Map

Save This Event

Event Saved