Golygathon Enwau Lleoedd

Actions Panel

Ticket sales end soon

Golygathon Enwau Lleoedd

Cyfle i wella gwybodaeth am enwau lleoedd Cymru ar Wicipedia / An opportunity to improve information about Welsh place-names on Wikipedia

When and where

Date and time

Location

Canolfan Gelfyddydau Chapter Market Road Cardiff CF5 1QE United Kingdom

Map and directions

How to get there

About this event

  • 2 hours
  • Mobile eTicket

Mae enwau lleoedd Cymraeg wedi bod yn y newyddion dipyn yn ddiweddar. Mae llawer o enwau lleoedd hanesyddol yn cael eu colli, ac mae fersiynau Saesneg rhai enwau yn cael eu ffafrio dros y Gymraeg gan fusnesau ac mewn mapiau masnachol.

Bydd hwn yn gyfle i ychwanegu neu wella gwybodaeth am ein henwau lleoedd ar Wicipedia, i helpu pobl i wella gwybodaeth am hanes, ystyr a phwysigrwydd ein henwau lleoedd Cymraeg, ac i annog defnydd o'r enwau yma mewn bywyd bob dydd.

Nid oes angen unrhyw brofiad o flaen llaw gan y bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Dewch â gliniadur os oes gennych un - Bydd ychydig o liniaduron gyda ni hefyd os nad oes gennych un.

Ein prif ffocws fydd gwella’r Wicipedia Gymraeg, ond os oes gennych chi ddiddordeb ac yn dymuno gweithio mewn ieithoedd eraill mae croeso mawr i chi ymuno â ni!

---------------------------------------------------------------

Welsh place names have been in the news a lot recently. Many historical place names are being lost, and the English versions of some place names are being favoured over the Welsh by businesses and in commercial mapping.

This will be an oppertunity to add or improve information about our place names on Wikipedia, to help people improve their knowledge of the history, meaning and importance of our Welsh place names, and to encourage the use of these names in everyday life.

No expearience is needed before hand as training will be provided. Please bring a laptop if you have one - We will also have a few laptops with us if you don't have one.

Our main focus will be improving the Welsh language Wicipedia, but if you are interested and wish to work in another langugae you are very welcome to join us!

Ticket sales end soon