Free

gofod3

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Caerdydd | Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Digwyddiad yw gofod3 a drefnir gan WCVA, ar y cyd â’r trydydd sector yng Nghymru.

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i’r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

Mae gan gofod3 raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o’r y trydydd sector a’r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3 yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i’r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!gofod3 is an event organised by WCVA, in collaboration with the third sector in Wales.

Unlike any other event in Wales, this is our space to learn from each other, to motivate and inspire one and other. A rare opportunity for the third sector to come together for free and effect change in Wales.

gofod3 has an exciting and busy schedule of speakers, masterclasses, panel debates and workshops, as well as an interactive exhibition space comprising the public, private and third sectors.

gofod3 is our space to demonstrate our value to Wales, come and join us!

Share with friends

Date and Time

Location

Stadiwm Dinas Caerdydd | Cardiff City Stadium

Leckwith Road

Caerdydd | Cardiff

CF11 8AZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved