Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

Global Teach In Sweden

Global Teach In Sweden

Wednesday, April 25, 2012 from 4:00 PM to 10:00 PM (CEST)

Global Teach In Sweden

Ticket Information

Type End Quantity
Global Teach In Sweden Ended Free  

Share Global Teach In Sweden

Event Details

Global Teach-In Sweden, Stockholms universitet, Stockholm


Lorentz Tovatt (redaktör Supermiljöbloggen & grundare Wake Up Call), 

Oscar Kjellberg (Södra Rörums Sambruk & f.d. VD JAK Medlemsbank) med flera.


Uppbyggnaden av en ny ekonomi och ett nytt välstånd genom demokratiska nätverk, gröna jobb och ett alternativt finansiellt system.

Seminarium • Onsdag 25 april, 2012 • kl. 16:00 - 22:00 i hörsal C6, Stockholms Universitet

Utrikespolitiska föreningen Stockholm välkomnar dig till The Global Teach-In. Detta är ett interaktivt evenemang som bygger på ett aktivt deltagande innehållande diskussioner med experter, gräsrotsaktivister och engagerade medborgare som kommer äga rum samtidigt i ett antal länder och städer. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan utveckla lösningar på politiska problem och skapa alternativa institutioner relaterat till uppbyggnaden av en ny ekonomi och ett nytt välstånd genom demokratiska nätverk, gröna jobb och ett alternativt finansiellt system. Denna Globala Teach-In kommer innehålla överläggningar ”face-to-face” samt genom interaktiva videokonferenser och live streaming.

Evenemanget är gratis. Delar av seminariet kommer att hållas på engelska.

LINK: http://www.globalteachin.com/global-teach-in-sverige.html

The event is Free of charge !

Have questions about Global Teach In Sweden? Contact Global Teach In Sweden

When & Where


Stockholm University
Hörsal C6, Plan 3 Frescati, Södra Husen
Frescati, Södra Husen
SE-106 91 Stockholm
Sweden

Wednesday, April 25, 2012 from 4:00 PM to 10:00 PM (CEST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.