Global Compact Network Sweden, Årsmöte 2019.

Panelen Åtgärder och detaljer

Försäljning slutade

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Mannheimer Swartling AB

21 Norrlandsgatan

111 43 Norrmalm

Sweden

Se karta

Beskrivning av evenemanget
28 mars: Välkommen till årsmötet 2019!

Eventdetaljer

Varmt välkommen till Global Compact Network Swedens årsmöte den 28 mars 2019.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men det kommer även vara möjligt att delta på årsmötet tillsammans med andra medlemmar via gemensam videokonferens från Göteborg och Malmö.

Efter att ordinarie årsmötespunkter har avhandlats följer en föreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark. Daniel kommer att presentera metodologin som organisationen använder och årets resultat, för att sen bjuda in till diskussion med medlemmarna. Corporate Human Rights Benchmark är en organisation som bildats av flera internationella investerare och experter för att ta fram ett index som granskar hur företag implementerat frågor kopplade till mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

TID OCH PLATS:

Datum: 28 mars 2019

Tid: kl. 14.30 – 17.00

Plats:

  • Stockholm: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21. Mingel från ca kl. 17.00.
  • Göteborg: Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16 (gemensam videokonferens).
  • Malmö: Mannheimer Swartling, Carlsgatan 3 (gemensam videokonferens).

HANDLINGAR

Dagordning samt handlingar till årsmötet kan laddas ned här

PROGRAM:

  • 14:30-15:00 Kaffe och registrering samt utdelning av röstkort
  • 15:00-16:00 Årsmöte
  • 16:00-17:00 Inspirationsföreläsning med Daniel Neale, Programme Director på Corporate Human Rights Benchmark.
  • ca 17:00 Mingel för deltagare i Stockholm

ANMÄLAN

Vid årsmötet har varje medlem (svenskt juridisk person som är medlem i UN Global Compact) en röst och rösträtten utövas genom ombud som utsetts av medlemmen. Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta på årsmötet.

Föranmälan är ej obligatorisk för att medverka och rösta på årsmötet, men önskvärt av logistiska skäl. Vi uppskattar därför besked så snart som möjligt.


		Global Compact Network Sweden, Årsmöte 2019. bild

Tid

Plats

Mannheimer Swartling AB

21 Norrlandsgatan

111 43 Norrmalm

Sweden

Se karta

Arrangör Global Compact Network Sweden

Arrangören av Global Compact Network Sweden, Årsmöte 2019.

Spara detta event

Händelse sparad