Sales Ended

Giải Mã Thị Trường Bất Động Sản

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hội trường PmaxLand

18 Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Hà Nội

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tags

Tags

Class

Share with friends

Date and Time

Location

Hội trường PmaxLand

18 Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Hà Nội

Save This Event

Event Saved