Free

Gi dine innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

DNB

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Norway

View Map

Event description

Description

Regjeringen er i gang med utarbeidelsen av nasjonal strategi for kunstig intelligens. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup ber nå om bedriftenes innspill.

I samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer Abelia og IKT-Norge til et felles innspillsmøte hvor du får høre fra ledende virksomheters arbeid med kunstig intelligens.

Her vil du få ta del i rundebordsdiskusjoner med fokus på blant annet næringslivets vilkår, forskning, utvikling og om Norge er rustet med relevant digital kompetanse. Vi stiller spørsmålene:

• Hva mener du regjeringen må gjøre for at vi skal kunne utnytte de mulighetene kunstig intelligens gir oss?

• Hva trenger vi for å beskytte oss mot risiko og uønskede konsekvenser av kunstig intelligens?

• Hvordan kan Norge utnytte den kommersielle kraften som ligger i kunstig intelligens?

Digitaliseringsminister Astrup åpner møtet og vil være til stede under diskusjonene.

Medlemmer av IKT-Norge og Abelia vil bli prioritert. Ved stor interesse forbeholder vi oss retten til å begrense antallet deltakere per selskap.

Share with friends

Date and Time

Location

DNB

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved