Ghetto Zouk Dance vs Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes
Free
Ghetto Zouk Dance vs Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes

Ghetto Zouk Dance vs Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sector

Tusarova 31

170 00 Praha 7

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Intensive workshops
:::: For English scroll down :::

✪ Zimní intenzivní workshopy Ghetto Zouk Dance vs Kizomba s Vitorem Mendesem (Kapverdy/Portugalsko) v Praze ✪

>>>> EARLY BIRD sleva s platbou do 15.1. <<<<<

PRVNÍ INTENZIVNÍ WORKSHOP V PRAZE V ROCE 2017 - NÍZKÁ CENA - VYSOKÁ KVALITA

Tanec GHETTO ZOUK označuje taneční styl a koncept, který byl vytvořen jako nedílná součást hudebního žánru GHETTO ZOUK pocházejícího z Kapverd a vychází z Kizomby a tradičních kapverdských tanců.

Úrovně:
Tyto intenzivní workshopy jsou vhodné pro tanečníky ve věku 18+. První workshop je určen pro studenty s minimálně základními tanečními znalostmi. Druhý workshop již pro ty, kteří mají hlubší taneční znalosti.

Cílem workshopů je seznámení s Ghetto Zouk tancem, vypilování svých tanečních dovedností a získání většího sebevědomí na tanečním parketě.

Ať už se na workshop přihlásíte sami, s partnerem nebo se skupinou přátel, budete mít skvělou příležitost potkat nové lidi zatímco budete tancovat pod vedením mezinárodně uznávaného tanečníka, choreografa a instruktora Vitora Mendese a jeho Kizomba Prague týmu.

Lekce budou probíhat v anglickém jazyce s možností překladu do češtiny a portugalštiny.

Program:

1. ZAČÁTEČNÍCI (240 min)

SOBOTA 21.1.2017
★ 13:00 – 14:00h
– základní kroky, technika sdíleného vedení muže a ženy (technika, kterou nazýváme vedení 50/50), která vám pomůže dosáhnout věčší plynulosti pohybu a lepšího porozumění mezi tanečními partnery.
★ 14:00 – 15:00h
– figury, hlubší chápání hlavních technik (držení, postavení, kontakt, tlak, kroky, rytmus)

NEDĚLE 22.1.2017
★ 13:00 – 14:00h
– footwork, kombinace, vedení 50/50
★ 14:00 – 15:00h
– muzikálnost, shrnutí a procvičení všeho, co jsme se naučili

2. MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÍ (240 min)

SOBOTA 21.1.2017
★ 15:30 – 16:30h
– technika sdíleného vedení muže a ženy (technika, kterou nazýváme vedení 50/50), která vám pomůže dosáhnout větší plynulosti pohybu a lepšího porozumění mezi tanečními partnery.
★ 16:30 – 17:30h
– hlubší pochopení vedení 50/50 – různé typy vedení (předloktí, hruď, boky – stranou, boky – ze zadu, stehna, chodidla, ruky), footwork, kombinace

NEDĚLE 22.1.2017
★ 15:30 – 16:30h
– kombinace, triky a muzikálnost a rytmus (klasický vs syncopating)
★ 16:30 – 17:30h
– triky, muzikálnost, shrnutí a procvičení všeho, co jsme se naučili

Po celou dobu trvání workshopů se vám dostane zpětné vazby od instruktora.

KDE:
Sector
Tusarova 31, 170 00 Praha 7
Spojení: Metro C – Vltavská / Tram 1, 6, 12, 14, 25 – Dělnická

REGISTRACE A CENA:
► 1 workshop (240min)
1 osoba
- 720 Kč při platbě do 8.1.
- 750 Kč při platbě do 15.1.
- 800 Kč při platbě do 20.1.
- 900 Kč při platbě na místě

1 pár
- 1 360 Kč při platbě do 8.1.
- 1 420 Kč při platbě do 15.1.
- 1 520 Kč při platbě do 20.1.
- 1 720 Kč při platbě na místě

+ ZDARMA šálek lahodné kávy od Nordbeans, kterou si můžete dát hned po skončení workshopu v přízemí Vnitroblocku ve Signature café

► Platba - převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na úterní pravidelné lekci v Sectoru či na sourkomé lekci. Za workshop se peníze nevrací, pouze v případě jeho zrušení.

KONTAKT:
Tel.: +420 774 245 325
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

✪ Winter Ghetto Zouk Dance vs Kizomba intensive workshops with Vitor Mendes (Cape Verde/Portugal) in Prague ✪

>>>> EARLY BIRD DISCOUNT until 15th Jan <<<<<

THE FIRST INTENSIVE WORKSHOPS OF 2017 - LOW PRICE - HIGH QUALITY

GHETTO ZOUK Dance refers to a dance style and dance concept developed as an inherent part of GHETTO ZOUK music originating from Cape Verde. The main base of Ghetto Zouk dance is Kizomba and traditional Cape Verdean dances.

Levels:
These intensive workshops are suitable for dancers aged 18+. The first workshop is for students with at least the basic dance skills. The second workshop is for students with more advanced dance skills.

Whether you sign-up as an individual, with a partner, or with a group of friends it’s a great opportunity to meet new people whilst learning something new with internationally recognized dancer, choreographer and instructor Vitor Mendes and his Kizomba Prague team.

Workshop is in English language with translation into Czech or Portuguese as needed.

Program:

1. BEGINNERS (240 min)
SATURDAY 21.1.2017
★ 13:00 – 14:00h
- basic steps, technique of a shared lead of both men and women (called 50/50 leading technique) that will help you maintain flow and better understanding between the dance partners
★ 14:00 - 15:00h
- figures, deeper understanding of main techniques and structure (frame, posture, connection, pressure, flow, footwork, rhythm)

SUNDAY 22.1.2017
★ 13:00 – 14:00h
- footwork, combinations, leading 50/50
★ 14:00 – 15:00h
- musicality, summary and practicing of what we learnt

2. IMPROVERS TO INTERMEDIATE (240 min)
SATURDAY 21.1.2017
★ 15:30 – 16:30h
- technique of a shared lead of both men and women (called 50/50 leading technique) that will help you maintain flow and better understanding between the dance partners
★ 16:30 - 17:30h
- development of the 50/50 leading technique, different body leading techniques (forearm, chest, hips – side, hips - back, thigh, foot, hands), footwork, combinations

SUNDAY 22.1.2017
★ 15:30 – 16:30h
- combinations, tricks, musicality and rhytm (normal vs syncopating)
★ 16:30 - 17:30h
- tricks, musicality, summary and practicing of what we learnt

You will receive friendly feedback from your instructor throughout the workshops.

VENUE:
Sector
Tusarova 31, 170 00 Praha 7
Connection: Metro C – Vltavská / Tram 1, 6, 12, 14, 25 – Dělnická

REGISTRATION AND PRICE:
► 1 workshop (240min)

1 person
- 720 CZK with payment until 8.1.
- 750 CZK with payment until 15.1.
- 800 CZK with payment until 20.1.
- 900 CZK with payment at the door

1 couple
- 1 360 CZK with payment until 8.1.
- 1 420 CZK with payment until 15.1.
- 1 520 CZK with payment until 20.1.
- 1 720 CZK with payment at the door

+ FREE cup of delicious coffee from Nordbeans which you can enjoy after workshop in Signature café in Vnitroblock.

► Payment - via bank transfer or in cash at our Tuesday's regular classes or private classes. There are no refunds for any of our Intensive workshops for any reason at any time unless we cancel a workshop

CONTACT:
Tel.: +420 774 245 325
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz
Share with friends

Date and Time

Location

Sector

Tusarova 31

170 00 Praha 7

View Map

Save This Event

Event Saved