Ghetto Zouk Dance / Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes
Free
Ghetto Zouk Dance / Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes

Ghetto Zouk Dance / Kizomba intensive workshops by Vitor Mendes

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Art Centrum Botič

6 Vyšehradská

128 00 Prague

Czech Republic

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

:::: For English scroll down :::

✪ Zimní intenzivní workshopy Ghetto Zouk tance & Kizomby s Vitorem Mendesem (Kapverdy/Portugalsko) v Praze ✪

>>>> S registrací a platbou do 20.1. získáte slevu <<<<<

PRVNÍ INTENZIVNÍ WORKSHOP V PRAZE V ROCE 2017 - NÍZKÁ CENA - VYSOKÁ KVALITA

Tanec GHETTO ZOUK označuje taneční styl a koncept, který byl vytvořen jako nedílná součást hudebního žánru GHETTO ZOUK pocházejícího z Kapverd a vychází z Kizomby a tradičních kapverdských tanců.

✔️ Úrovně:
Tyto intenzivní workshopy jsou vhodné pro tanečníky ve věku 18+. První workshop je určen pro studenty s minimálně základními tanečními znalostmi. Druhý workshop již pro ty, kteří mají hlubší taneční znalosti.

Cílem workshopů je seznámení s Ghetto Zouk tancem, vypilování svých tanečních dovedností a získání většího sebevědomí na tanečním parketě.

Ať už se na workshop přihlásíte sami, s partnerem nebo se skupinou přátel, budete mít skvělou příležitost potkat nové lidi zatímco budete tancovat pod vedením mezinárodně uznávaného tanečníka, choreografa a instruktora Vitora Mendese a jeho Kizomba Prague týmu.

Lekce budou probíhat v anglickém jazyce s možností překladu do češtiny a portugalštiny.

✔️ Program:

1. ZAČÁTEČNÍCI (270 min)

SOBOTA 21.1.2017
★ 10:00 – 11:00h
– základní kroky, technika sdíleného vedení muže a ženy (technika, kterou nazýváme vedení 50/50), která vám pomůže dosáhnout věčší plynulosti pohybu a lepšího porozumění mezi tanečními partnery.
★ 11:00 – 12:00h
– figury, hlubší chápání hlavních technik (držení, postavení, kontakt, tlak, kroky, rytmus)

NEDĚLE 22.1.2017
★ 10:00 – 11:00h
– footwork, kombinace, vedení 50/50
★ 11:00 – 11:15h
– přestávka
★ 11:15 – 12:45h
– muzikálnost, shrnutí a procvičení všeho, co jsme se naučili

2. MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÍ (270 min)

SOBOTA 21.1.2017
★ 14:00 – 15:00h
– technika sdíleného vedení muže a ženy (technika, kterou nazýváme vedení 50/50), která vám pomůže dosáhnout větší plynulosti pohybu a lepšího porozumění mezi tanečními partnery.
★ 15:00 – 16:00h
– hlubší pochopení vedení 50/50 – různé typy vedení (předloktí, hruď, boky – stranou, boky – ze zadu, stehna, chodidla, ruky), footwork, kombinace

NEDĚLE 22.1.2017
★ 14:00 – 15:00h
– kombinace, triky a muzikálnost a rytmus (klasický vs syncopating)
★ 15:00 – 15:15h
– přestávka
★ 15:15 – 16:45h
– triky, muzikálnost, shrnutí a procvičení všeho, co jsme se naučili

Po celou dobu trvání workshopů se vám dostane zpětné vazby od instruktora.

✔️ Kde:
Art Centrum Botič
Vyšehradská 6, 120 00 Praha 2
Spojení: Tram 3, 7, 17 - Výtoň

✔️ Registrace a cena:
► 1 workshop (270min)
- 810 Kč / 1 osoba při platbě do 20.1. / 900 Kč na místě
- 1 530 Kč / 1 pár při platbě do 20.1. / 1 710 Kč na místě
► Platba - převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na úterní pravidelné lekci v Sectoru či na sourkomé lekci. Za workshop se peníze nevrací, pouze v případě jeho zrušení.

✔️ Kontakt:
Tel.: +420 774 245 325
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

✪ Winter Ghetto Zouk dance / Kizomba intensive workshops with Vitor Mendes (Cape Verde/Portugal) in Prague ✪

>>>> Discount with an early registration and payment until 20th Jan <<<<<

THE FIRST INTENSIVE WORKSHOPS OF 2017 - LOW PRICE - HIGH QUALITY

GHETTO ZOUK dance refers to a dance style and dance concept developed as an inherent part of GHETTO ZOUK music originating from Cape Verde. The main base of Ghetto Zouk dance is Kizomba and traditional Cape Verdean dances.

✔️ Levels:
These intensive workshops are suitable for dancers aged 18+. The first workshop is for students with at least the basic dance skills. The second workshop is for students with more advanced dance skills.

Whether you sign-up as an individual, with a partner, or with a group of friends it’s a great opportunity to meet new people whilst learning something new with internationally recognized dancer, choreographer and instructor Vitor Mendes and his Kizomba Prague team.

Workshop is in English language with translation into Czech or Portuguese as needed.

✔️ Program:

1. BEGINNERS (270 min)
SATURDAY 21.1.2017
★ 10:00 – 11:00h
- basic steps, technique of a shared lead of both men and women (called 50/50 leading technique) that will help you maintain flow and better understanding between the dance partners
★ 11:00 - 12:00h
- figures, deeper understanding of main techniques and structure (frame, posture, connection, pressure, flow, footwork, rhythm)

SUNDAY 22.1.2017
★ 10:00 – 11:00h
- footwork, combinations, leading 50/50
★ 11:00 – 11:15h
– break
★ 11:15 – 12:45h
- musicality, summary and practicing of what we learnt

1. IMPROVERS TO INTERMEDIATE (270 min)
SATURDAY 21.1.2017
★ 14:00 – 15:00h
- technique of a shared lead of both men and women (called 50/50 leading technique) that will help you maintain flow and better understanding between the dance partners
★ 15:00 - 16:00h
- development of the 50/50 leading technique, different body leading techniques (forearm, chest, hips – side, hips - back, thigh, foot, hands), footwork, combinations

SUNDAY 22.1.2017
★ 14:00 – 15:00h
- combinations, tricks, musicality and rhytm (normal vs syncopating)
★ 15:00 - 15:15h
- break
★ 15:15 - 16:45h
- tricks, musicality, summary and practicing of what we learnt

You will receive friendly feedback from your instructor throughout the workshops.

✔️ Where:
Art Centrum Botič
Vyšehradská 6, 120 00 Praha 2
Connection: Tram 3, 7, 17 - Výtoň

✔️ Registration and price:
► 1 workshop (270min)
- 810 CZK / 1 per with payment till 20.1. / 900 CZK at the door
- 1 530 Kč / couple with payment till 20.1. / 1 710 CZK at the door
► Payment - via bank transfer or in cash at our Tuesday's regular classes or private classes. There are no refunds for any of our Intensive workshops for any reason at any time unless we cancel a workshop

✔️ Contact:
Tel.: +420 774 245 325
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz
Share with friends
Date and Time
Location

Art Centrum Botič

6 Vyšehradská

128 00 Prague

Czech Republic

View Map

Save This Event

Event Saved