Free

Gemi İnşa Sanayinde Ar-Ge

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Gemi inşa faaliyetlerinde Ar-Ge çalışmalarının önemi ve uygulamaları

About this Event

Yayınlanmış bir Teknik Şartnameye göre Askeri gemi ve veya Su aracının tasarlanması ve inşa edilmesi hassas ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gereken bir konudur ve savunma sistemlerinin verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öte yandan, birçok alternatif arasından en uygun hal tarzını seçmek ve harekât ihtiyacını tam olarak karşılayacak tasarım süreci, çok kriterli bir karar verme problemidir. Bu söyleşide, savunma endüstrisinde en uygun tasarımı ve tasarım sürecinde ihtiyaç duyulan sistemler için AR-GE faaliyetleri açıklanacaktır.

AR-GE faaliyetimizde probleminin yapısını analiz etmek ve kriterlerin ağırlıklarını belirlemek ve nihai sıralamayı elde etmek için bulanık mantık sisteminden faydalanılmıştır. Modelin AR-GE faaliyetimizde uygulama, önerilen modelin etkililiğini ve uygulanabilirliğini gösteriyor olarak yorumlanabilir.

Denizaltı Yüzer Havuzu Projesi kapsamında AR-GE temelli Proje Yönetimi

Konsept geliştirme: Müşteri beklentilerini anlamak ve bu beklentilerin ötesine geçebilecek su aracını tasarlayıp üretmek için öncelikle harekât ihtiyacı ile Havuzun kullanma konsepti araştırmaları yapılmaktadır. Yeni ürün tasarımları, bu araştırmalardan çıkan sonuçlar analiz edilerek yapılır. Yütek Gemi İnşa olarak Ar-Ge faaliyetinde havuzun ürün geliştirme süreci dahilindeki analiz, tasarım, doğrulama ve proje yönetim faaliyetleri, yetkin mühendis kadromuzca ve dış kaynak olarak modern donanımlı matematik analiz yapan firma üniversite desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Tasarım ve Mühendislik Çalışmaları;

Gövde Tasarımı: Havuzun tüm Çelik Konstrüsiyon ve hareketli parçaları, stabilite, komuta kontrol geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ürün geliştirme faaliyetlerine ilave olarak yan sanayi ve üniversiteler ile birlikte alt sistemlerim üretilmesi, şekillendirme, alternatif hibrit, kompozit malzemeler ve parametrik tasarım metotları geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

İç Tasarım: DzKK lığıi ihtiyaçlarına uygun, yeni trendler ve teknolojilerle uyumlu araç içi tasarımları uzman iç tasarım ekiplerince Deniz Kuvvetlerimizin son dönemde envanterine katılan gemilerde olduğu gibi DzKK lığı Proje heyetince talep edilen renk ve model de gerçekleştirilmektedir. Stil eskizlerinden başlayarak seri üretim onayına kadar geçen süreçte tasarımlar geliştirilir, sanal ve fiziksel testlerle doğrulanan tasarımlar proje yönetim araçları kullanılarak devreye alınır. Bu kapsamda co-design olan ve olmayan yerli yan sanayi firmalarla birlikte plastik ve kompozit iç kaplamalar, iç aydınlatmalar, halı ve izolasyon parçalarının geliştirmesi yapılmaktadır.

Sanal ve fiziksel Doğrulamalar;

Sanal Doğrulamalar: Havuzun komplesi veya sistem bazında yapılan tasarımların yapısal dayanım, yorulma, titreşim ve akustik, güvenlik, Stabilite ve akışkanlar dinamiği alanlarındaki sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmektedir. Ürün geliştirme alanında yapılan bu geliştirmelere paralel olarak ileri mühendislik metotları yardımıyla hesap metotları geliştirilmektedir.

Havuz Entegrasyon ve Testleri: Farklı tasarım fonksiyonları tarafından geliştirilen sistemlerin birbirleri ile entegrasyonunu ve bu sistemler ile tasarlanan komple aracın Fabrika, Liman ve Deniz Testleri gibi fiziksel testler ile doğrulama çalışmaları yürütülmektedir. Toplam da test sayısı 230 adet mertebesinde gerçekleşecektir.

Üretim teknolojileri;

Endüstriyel Araştırmalar: Rekabetçiliğimizi sürekli iyileştirme ana hedefimize yürümekte, Sanayi 4.0 / Dijitalleşme teknolojilerindeki gelişmeler, tedrici veya oyun değiştirici adımların gerçekleştirilmesi en önemli yol göstericiler ve kolaylaştırıcılardır. Şirket çapında en uygun fırsatları yakalamak ve uygulamaları yaygınlaştırmak üzere çok birimli bir yönlendirme ekibi endüstriyel alanda eşgüdüm ve yönlendirme yapmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve teknoloji tedarikçileriyle yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi maksadıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved