GDG DevFest Vientiane 2017

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lao Japan Budo Center

Rue Phai Nam

Vientiane, เวียงจันทน์

Lao People's Democratic Republic

View Map

Event description

Description

ນີ້ແມ່ນແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມງານ GDG Devfest Vientiane 2017.

ງານ GDG DevFest Vientiane 2017 ເປັນງານສຳມະນາທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກພັດທະນາໃນວຽກງານດ້ານໄອທີຜູ່ທີ່ສົນໃຈໃນເທັກໂນໂລຍີຂອງ Google ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Android, Angular, Firebase, Machine Learning, Modern Web, IoT ແລະອື່ນໆໄດ້ມີໂອກາດຮັບຟັງການບັນຍາຍເທັກໂນໂລຍີຕ່າງໆຂອງ Google ຈາກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາກ່ຽວກັບເທັກໂນໂລຍີຕ່າງໆຂອງ Google ໂດຍກົງ ແລະໂຕແທນຈາກກຸ່ມ GDG (Google Developer Group) ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ງານ GDG DevFest Vientiane 2017 ແມ່ນງານທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມ GDG Vientiane (Google Developer Group Vientiane), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຫລັກຈາກ Google. ໃນການຈັດສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 5 ໃນລາວ. ງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປີດໃຫ້ເຂົ້າຟຣີ.

# ງານຈະຈັດຂຶ້ນໃນ: ວັນເສົາ ທີ 14 ຕຸລາ 2017 ເວລາ 8ໂມງ30 ຫາ 17ໂມງ30.
# ສະຖານທີ່: ສູນບູໂດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
#
ຕາຕະລາງງານ:

8:30 - 9:00 Registration
9:00 - 9:10 Welcome to GDG Devfest Vientiane 2017
9:10 - 9:20 Introduction to GDG Vientiane
9:20 - 10:00 What's new in Firebase (2017)
10:00 - 10:40 What's new on Android O
10:40 - 11:20 Panel: Developer Talk
11:20 - 11:45 What exactly does developer do?
11:45 - 12:00 Activities
12:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:10 Next generation of web
14:10 - 14:40 Angular for newbie
14:40 - 15:10 Activities x2
15:10 - 15:40 Machine Learning for everyone
15:40 - 16:20 Panel: Developer "No code"
16:20 - 17:00 Award Winners + Photo session
17:00 - 17:30 Closing Remarks

ວິທີການລົງທະບຽນ:
1. ກົດທີ່ປຸ່ມ REGISTER ສີຂຽວ.
2. ກົດທີ່ປຸ່ມ CHECKOUT.
3. ປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຕາມຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ກວດເບິ່ງຄືນອີກຄັ້ງ ແລ້ວກົດ Complete Registration.
4. ລະບົບຈະຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການແຊງານນີ້ໃຫ້ໝູ່ຮູ້ບໍ່? ສ່ວນນີ້ແມ່ນຂຶ້ນນໍາທ່ານ.
5. ບັດເຂົ້າງານລະບົບຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານທາງອີເມວ, ໃຫ້ທ່ານກວດເບິ່ງອີເມວວ່າໄດ້ຮັບບັດແລ້ວບໍ່? ຖ້າໄດ້ຮັບແລ້ວກໍສະແດງວ່າລົງທະບຽນສໍາເລັດ.

ວິທີສະແດງປີເຂົ້າງານ:
1. ທ່ານສາມາດພິມບັດເຂົ້າງານທີ່ທາງລະບົບສົ່ງໃຫ້ທາງອີເມວ ໄປຢັ້ງຢືນຕໍ່ທີມງານໃນມື້ງານໄດ້ເລີຍ.
2. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ Eventbrite ມີໃຫ້ດາວໂຫຼດທັງ Android ແລະ iOS.
3. ຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດມາແລ້ວທ່ານສາມາດ Login ເຂົ້າໃຊ້ງານແອັບໄດ້ປົກກະຕິ ແລ້ວກົດທີ່ກວດເບິ່ງບັດເຂົ້າງານທີ່ Profile ຂອງເຮົາໄດ້ເລີຍ.

ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນງານຕ່າງໆເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:

Meetup.com: ກົດທີ່ I'm going ທີ່ www.meetup.com/GDGVientiane
GDG DevFest Vientiane 2017 website devfest.gdgvientiane.org
GDG Vientiane Website www.gdgvientiane.org
GDG Vientiane G+ Page gplus.to/gdgvientiane
GDG Vientiane Facebook Page facebook.com/gdgvientiane

Date and Time

Location

Lao Japan Budo Center

Rue Phai Nam

Vientiane, เวียงจันทน์

Lao People's Democratic Republic

View Map

Save This Event

Event Saved