Frukostseminarium: Vilken typ av marknadsföring och PR ger bäst effekt?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Appelberg

Birger Jarlsgatan 43

114 29 Stockholm

Sweden

View Map

Event description
Hur man bör prioritera mellan säljdrivande och varumärkesbyggande insatser - för att få rätt effekter på kort och lång sikt.

About this Event

Inbjudan till frukostseminariet: Vilken typ av marknadsföring och PR ger bäst effekt?

Den 29/8 kör vi igång hösten! Den här gången håller vi ett frukostseminarium om hur man bör prioritera mellan säljdrivande och varumärkesbyggande insatser - för att få rätt effekter på kort och lång sikt.

Proof Analytics har utvecklat en metod för att kunna mäta affärsvärdet av företags marknadsföring över tid genom automatiserad dataanalys (Automated Marketing Mix Modeling / AMMM). På vårt seminarium kommer Christopher Engman, CMO/CRO för Proof Analytics, att dela med sig av sina insikter om vilken marknadsföring som ger bäst effekt.

Christopher Engman är en entreprenör, investerare, företagsledare, författare och ofta anlitad talare. Han har bland annat grundat Vendemore, ett företag specialiserat på Account Based Marketing, som senare förvärvades av Bisnode. Han är investerare i 12 bolag varav 8 inom Martech. Han är också författare till boken Megadeals. Idag är han CMO/CRO samt huvudinvesterare i svenskamerikanska Proof Analytics. Proof Analytics erbjuder en mjukvara som hjälper företag att beräkna ROI från sin marknadsföring.

Frågor som kommer att lyftas under frukostseminariet är bland andra:

Hur balanserar man sin budget rätt mellan marknadsföring, kommunikation och PR för maximal tillväxt eller vinst?

Hur fördelar man sin marknadsbudget mellan olika typer av aktiviteter? Både på PESO-nivå men också än mer finkornigt.

Hur beräknas ROI och tidsfördröjda effekter?

Hur vill ickemarknadsförare (Exempelvis, styrelse, VD. och ekonomichef) se marknadsrapporteringen?

Frukost serveras från klockan 07.45, seminariet börjar klockan 08.00.

Mingel efteråt för de som har möjlighet att stanna.

Appelberg, Birger Jarlsgatan 43, Stockholm.

Share with friends

Date and Time

Location

Appelberg

Birger Jarlsgatan 43

114 29 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved