Frukostsamtal - Att leda genom relationer och inlevelse.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Barbro Dahlbom Hall Konsult

Surbrunnsgatan 34

113 48 Norrmalm

Sweden

View Map

Event description
Att leda genom relationer. Inlevelse och rollövertagande som verktyg. Ett samtal för dig som vill leda både kvinnor och män till framgång.

About this Event

Troligen ägnar du redan omkring 80% av din tid som chef och ledare på relationer. Bland dina viktigaste verktyg finns förmågan att tolka dina medarbetares drivkrafter, rädslor och andra känslor. För att förstå och hjälpa dem utvecklas använder du dig av inlevelseförmåga, intuition och lyhördhet. Men är du lika bra på att relatera till och leda både kvinnor och män till framgång? Genom att bli medveten om och träna på din inlevelseförmåga och att aktivt använda dig av s k rollövertagande kan du bli ännu bättre på att förstå medarbetarnas behov. 

Hur du relaterar hänger också ihop med hur du förstår dig själv som man respektive kvinna. Under ett frukostsamtal vill vi inspirera till att träna på inlevelse och rollövertagande som verktyg i ledarskapet. Vi kommer att använda oss av litteratur och poesi som inspiration.

Några frågor vi samtalar kring är:

- Hur använder kvinnor och män sig av inlevelse och rollövertagande? Är det olika? 

- Vad skulle hända med din inlevelse och rollövertagande om du ”bytte” kön?

- Hur kan vi använda känslor som verktyg i ledarskapet?

Låter det spännande och vill du vara med i detta samtal för din egen och andras utveckling? 

Varmt välkommen till ett frukostsamtal som leds av Anna Kowalska Lindberg och Mats Söderlund!

Date and Time

Location

Barbro Dahlbom Hall Konsult

Surbrunnsgatan 34

113 48 Norrmalm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved