Free

From urban waste to new construction materials

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Startups see opportunities differently than usual. What is a waste for many can be a solution for others.

About this event

Startups are also trained not to talk but work instead. So this is the reason for this very short decription of the webinar, the 7th in the row under the International Circular Construction Cluster series.

In short, our partners from Chile will present their idea and its potential:

"Interruption of waste glass recycling loop, shortening of value chains, technological processes application, and artificial aggregates and fillers fabrication for concrete and mortars."

Speaker:

Sebastián Quiroz Durán., CEO at EM

Construction Engineer, Minor Innovation, specialist in circular economy for construction.

Currently researching and developing new sustainable materials for construction industries.

EM: Young startup created in 2019, aimed at create networking, universitary and scientific collaboration with recycled material research, development and piloting new construction materials from waste and bring consultancy of innovation, sustainability and circular economy in construction.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organizer Slovenski gradbeni grozd - GIZ

Organizer of From urban waste to new construction materials

Slovenski gradbeni grozd je namenjen povezovanju gospodarskih družb, organizacij in posameznikov s širšega področja graditve objektov in drugih zainteresiranih organizacij s specifičnimi znanji in kompetencami, za skupno kreiranje ekosistema za razvojno in poslovno sodelovanje.

Slovenski gradbeni grozd je eden izmed več kot 2000 evropskih inovacijskih grozdov. Je aktiven partner v različnih evropskih strateških partnerstvih grozdov (za internacionalizacijo, za investicije v pametno specializacijo in za odličnost grozdov).

Preko različnih mednarodnih razvojno raziskovalnih projektov, v katere, kadar je to možno, vključuje tudi svoje člane, je v stalnem stiku z razvojem novih materialov, tehnologij in poslovnih modelov. Aktivno se udeležuje tudi projektov prenosa znanj in kompetenc.
V enem izmed njih je pomagal prenoviti študijske programe s področja pametne zelene gradnje na štirih ruskih, treh uzbekistanskih in dveh mongolskih univerzah. Sodeloval je tudi pri podobnem projektu v Gruziji. Tekom svojega delovanja je ustvaril številne povezave po vsem svetu, na vseh kontinentih.

Kot nacionalni podporni član kampanje "Renovate Europe", ki se zavzema za višje cilje energetske prenove stavb v EU, sodeluje pri razširjanju ciljev kampanje v Sloveniji.

Poleg prenosa znanj in kompetenc svoje delovanje usmerja na področja krožnega gospodarstva, digitalizacije, novih poslovnih modelov in mednarodnega sodelovanja, v povezavi z energijsko učinkovito trajnostno gradnjo.

V svoje vrste vabi podjetja in organizacije, ki želijo izkoristiti priložnosti tovrstnega sodelovanja.

Save This Event

Event Saved