Free

Frokostmøte: Rydding av plastsøppel; hva bør målet være?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Langkaia 1 er nærmeste gateadresse, du skal på sjøsiden av Langkaia til "Langhuset". Det ligger på baksiden av "The Arctic Pyramid" (fiskehjellet der det er hengt opp skjorter), se bilde nederst.

Langkaia 1

0150 Sentrum

Norway

View Map

Event description
Handelens Miljøfonds frokostmøte

About this Event

Rydding av plastsøppel; hva bør målet være?

Handelens Miljøfond lyser ut nye 25 mill til rydding  og arbeid mot plastforsøpling

Vi vet at naturen og livet på jorden lider av vår plastforsøpling. Det er mye vi ikke vet om hvordan og hvor mye, men vi har grunn til å frykte at konsekvensene er store, og at de blir større for hvert nytt år vi lar gå.  

En del av løsningen er å hindre at mer plast havner i naturen. Den andre delen er å fjerne plast som allerede er der. Plast er allerede blitt en del av naturen, i jordsmonnet, rundt planterøtter, i fuglereir, som byggemateriale i bikuber, som mikroplast i organismer. Og det blir mer før det blir mindre. 

Hva bør målet være?

Klimamålet er klart: Null utslipp. Bør plastmålet være like klart: Null plastsøppel på kysten, og det fort? I så fall hvor fort, og hvordan kan det gjennomføres?

Foreløpig har Norge ikke konkrete mål om å rydde bort plastforsøplingen. Haster det med et krafttak, konkrete mål og en tidsrammer for å rydde opp alt? Eller bør vi allerede nå innstille oss på at en god del skal bli liggende?

Handelens Miljøfond skal støtte både opprydding av plastsøppel og mer effektiv plastbruk. Høsten 2019 lyser vi ut 25 millioner kroner åpent til bl.a plastrydding, og senere til flere tiltak mot miljøproblemer fra plast. 

Dette markeres med et frokostmøte 27.august 2019 med debatt og innspill fra aktører med kunnskap og sentrale  oppgaver i plastspørsmålet.

Program

08.00 - 08.30 Frokost og mingling

Innlegg

08.30 - 08.40 Plastforsøpling: Alle er imot det, men hva gjør vi med det?

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

08.40 - 08.50 Går det an å rydde opp alt sammen? Sett fra en av dem som rydder mest.

Rolf-Ørjan Høgset, prosjektleder i In the same boat

08.50 - 09.00 Hva bør målet være og hvordan kan jobben organiseres?

Ann-Helen Ernstsen, direktør i Senter for Oljevern og Miljø, offentlig koordinator for plastrydding på kysten (tbc)

09.00 - 09.10 Plastforsøplingen i havet; et stort problem, eller overdriver vi? Et naturfaglig perspektiv.

Kjersti Eline Tønnesen Busch, daglig leder i SALT

Paneldebatt

09.10 - 09.45 Hva bør målet være og er vi på vei til å fikse problemet? 

Deltakere

Geir Ove Ystmark, Adm. dir. Sjømat Norge

Nancy Strand, Adm. dir. Avfall Norge

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet

Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent 

Nina Jensen, daglig leder i REV Ocean 

Debattleder Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Oppsummering

09.45 - 10.00 Mange aktører med ansvar; er vi enige om målet?

Eirik Oland, prosjektsjef i Handelens Miljøfond

==========================

Spørsmål? Send oss en e-post på post@handelensmiljofond.no

==========================

Share with friends

Date and Time

Location

Langkaia 1 er nærmeste gateadresse, du skal på sjøsiden av Langkaia til "Langhuset". Det ligger på baksiden av "The Arctic Pyramid" (fiskehjellet der det er hengt opp skjorter), se bilde nederst.

Langkaia 1

0150 Sentrum

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved