Friday Family Fun Night

Friday Family Fun Night

Actions and Detail Panel

Free

Location

Family Connections Centers • Excelsior

5016 Mission Street

San Francisco, CA 94112

View map

Join us for monthly family fun at Excelsior!

About this event

Join us for the new Family Nights at our Excelsior center. On the last Friday of the month, we’ll host a fun activity for you and your family, including movie nights, workout afternoons, literacy celebrations, fun with math, and more!

Únase a nosotros para las nuevas Noches Familiares en nuestro centro Excelsior. ¡Cada mes, organizaremos una actividad divertida para usted y su familia, que incluye noches de cine, tardes de ejercicios, celebraciones de alfabetización, diversión con las matemáticas y más!

加入我們Excelsior中心的新家庭之夜活動。每個月,我們都會為您和您的家人舉辦一個有趣的活動,包括電影之夜、健身下午、識字慶祝活動、數學的樂趣等等!

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có những Đêm mới Dành cho Gia đình tại trung tâm Excelsior. Mỗi tháng, chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động thú vị dành cho bạn và gia đình, bao gồm đêm chiếu phim, tập thể dục buổi chiều, lễ kỷ niệm kỹ năng đã đạt được, giải toán vui và nhiều hoạt động khác!