Free

Förkorta budgetcykeln med BizView

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
På detta webinarium går vi igenom hur framtagning av budget kan gå från veckor till dagar med rätt verktyg.

About this event

Hur framtagning av budget kan gå från veckor till dagar

Budget- och prognosprocessen är ofta onödigt tidskrävande för många företag där man förlitar sig på Excel-ark. Anledningen är bristande möjlighet till samarbete, komplicerad versionshantering, manuella utdrag av referensdata från olika system samt svåröverskådlig konsolidering med stora risker för fel.

Detta webinarium kommer handla om hur budgetprocessen kan effektiviseras genom rätt systemstöd, demonstrerat i budgeteringsverktyget BizView.

Agenda

  • Budget baserad på affärsdrivare i en miljö med samma flexibilitet som ett kalkylark, men med central datalagring.
  • Systemstöd för arbetsflöde.
  • Löpande uppföljning mot utfall.
  • Scenarioanalys.

Kontaktuppgifter

Att registrera deltagande innebär att dina kontaktuppgifter kommer lagras av Random Forest. Vi kommer använda dessa för att kommunicera med dig rörande webinariet och i framtiden andra seminarier, nyheter och aktiviteter anordnade av Random Forest. Det går alltid att i efterhand välja att avstå från vidare kommunikation.

Talare


		Förkorta budgetcykeln med BizView image

Konstantin Ekström, konsult, Random Forest


		Förkorta budgetcykeln med BizView image

Filip Aiello, konsult, Random Forest

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer Random Forest

Organizer of Förkorta budgetcykeln med BizView

Vi är erfarna konsulter som ständigt söker nya vägar till bättre beslutsstöd. Vi hjälper företag och organisationer med nya perspektiv på deras affär genom att samla ihop och analysera deras interna och externa affärsinformation.

Vi gör detta primärt på Microsofts BI plattform, i molnet med tjänsterna i Azure eller internt med produkterna runt SQL Server.

För oss är det viktigt med en kreativ miljö där vi ständigt strävar efter nya och förbättrade sätt att addera värde till våra kunder. Detta gör också att vi konsulter håller oss i framkant över tid. Tillsammans med våra kunder tar vi på oss utmaningar och upptäcker möjligheter som föder vår innovationsprocess.

Save This Event

Event Saved