kr200 – kr550

Forelsket i Verden / In Love with the World - Yongey Mingyur Rinpoche

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Den Sorte Diamant

1 Søren Kierkegaards Plads

1221 København K

Denmark

View Map

Event description

Description

English version follows below.

En aften med Yongey Mingyur Rinpoche, forfatter til “Forelsket i verden”
Kom og vær med til en helt særlig aften med forfatteren Yongey Mingyur Rinpoche.
Den Sorte Diamant, København, Danmark

Mingyur Rinpoche vil tale om sin nyeste bog FORELSKET I VERDEN: En munks rejse ud i verden og ind i sig selv af Yongey Mingyur Rinpoche og Helen Tworkov, (Forlaget Borgen, i handelen fra 24-06-2019). Bogen er en usædvanlig og intim beretning om en verdenskendt buddhistisk munks nærdødsoplevelse og den livsforandrende indsigt den gav ham .

36 år gammel var Yongey Mingyur Rinpoche en opstigende stjerne i sin generation af tibetanske mestre, da han en nat ubemærket forlod sit kloster i Indien for at indlede et vandringsretreat. Han ønskede at ryste sine titler af sig og blive fri af sin identitet for at udforske de dybeste aspekter af sin tilværelse . Dog opdagede han øjeblikkelig, at han ikke var forberedt på de barske realiteter uden for klosteret. Mingyur Rinpoches eventyrlige rejse tog en drastisk vending da han blev dødeligt syg af madforgiftning. Hans livslange meditationspraksis havde forberedt ham på at se døden i øjnene, og nu havde han muligheden for at teste styrken af sin træning.

I disse stærke og usædvanligt åbne erindringer om at lære at se frygt i øjnene afdækker den buddhistiske mester den uvurderlige lære hans nærdødsoplevelse gav ham og guider læseren gennem de meditationsøvelser, der holdt ham i live. FORELSKET I VERDEN belyser, hvordan vi alle kan træne vores sind og transformere vores frygt og den lille død, vi møder hver dag, til et liv med glæde.

Selvom Mingyur Rinpoches historie har karakter af en spirituel klassiker, har den et påtrængende og aktuelt budskab til læsere i dagens udfordrende verden.

Regler For Afbud

Betaling ved tilmelding. Ved afbud mere end 4 måneder før arrangementet refunderer TERGAR 100% af det betalte beløb minus et administrationsgebyr på 200 kr. Ved afbud mindre end 4 og mere end 2 måneder refunderes 50% af det betalte beløb. Ved afbud mindre end 2 måneder før refunderes beløbet ikke.

Medlemskab af Tergar København er gratis i 2019. Skriv venligst om du ønsker at blive medlem i forbindelse med din registrering.


English version

Mingyur Rinpoche, Author of In Love with the World
A Conversation about his four-year retreat and his near-death experience

Den Sorte Diamant, Copenhagen, Denmark

Join us for a special evening with author Yongey Mingyur Rinpoche in discussion with Dr. Richard Davidson. Rinpoche will be discussing his latest book, In Love with the World: A Monk’s Journey Through the Bardos of Living and Dying (Forelsket i verden - En munks opdagelsesrejse ud i verden og ind i sig selv, GYLDENDAL, on sale 24 June, 2019) by Yongey Mingyur Rinpoche and Helen Tworkov. The book is a rare and intimate account of a world-renowned Buddhist monk’s near-death experience and the life-changing wisdom he gained from it.

At thirty-six years old, Yongey Mingyur Rinpoche was a rising star within his generation of Tibetan masters when, one night, he slipped out of his monastery in India to embark on a wandering retreat. He wanted to throw off his titles and shed his public identity to explore the deepest aspects of his being. Yet he immediately discovered that he was not prepared for the harsh realities outside the monastery. Rinpoche’s adventurous journey took a startling turn when he became deathly ill from food poisoning. His lifelong meditation practice had prepared him to face death, and he now had the opportunity to test the strength of his training.

In this powerful and unusually candid memoir of learning to face fear, the Buddhist master reveals the invaluable lessons he learned from his near-death experience and guides readers through the meditation practices that sustained him. In Love With the World illuminates how we can all train our minds and transform our fears and the small deaths we face each day into joyful living. Although Rinpoche’s story has the feel of a spiritual classic, it is an urgent and timely message for readers in today’s challenging world.

Cancellation policy:

If a registration is cancelled more than 4 months before the event, TERGAR will refund 100% minus an administration fee of DKK 200. In case of cancellation less than 4 months before and more than 2 months before the event, 50% of the event fee will be refunded. Less than 2 months before the event, the event fee is non-refundable.

Tergar Copenhagen membership is free for 2019. Please indicate your wish to become a member at registration.

Share with friends

Date and Time

Location

Den Sorte Diamant

1 Søren Kierkegaards Plads

1221 København K

Denmark

View Map

Save This Event

Event Saved