FME NTRANS Åpningskonferanse torsdag 24. oktober

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Erkebispegården

1B Kongsgårdsgata

7013 Trondheim

Norway

View Map

Event description
Velkommen til Åpningskoferanse for FME NTRANS

About this Event

NTRANS, Norwegian Centre for Energy Transition Strategies, ble i mai tildelt status som FME, Forskningssenter for miljøvennlig energi fra Forskningsrådet.

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Gjennom NTRANS vil forskerne bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot og konsekvensene av dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser

Torsdag 24. oktober starter arbeidet med senteret offisielt. Det blir åpning av senteret ved dekan ved det Humanistiske fakultet Anne Kristine Børresen, i tillegg til innlegg fra senterledelse, partnere til NTRANS, Olje- og Energidepartementet og Forskningsrådet.

Håper du vil være med og markere denne dagen sammen med oss.

NB: Du må melde deg på hver post på programmet.

Velkommen til FME NTRANS Åpningskonferanse.

NB: Du må melde deg på hver post på programmet.

Torsdag 24. oktober

STED: Erkebispegården, Trondheim, Kongsgårdsgata 7B

09:00-12:00: Åpning av FME NTRANS

09:00 – 10:30

Åpning ved dekan Anne Kristine Børresen, Det humanistiske fakultetet, NTNU

Introduksjon til FME NTRANS ved senterleder Asgeir Tomasgard

Innlegg fra statssekretær Liv Lønnum, Olje- og energidepartementet

Innlegg fra Tone Ibenholt, Forskningsrådet

Paneldebatt med ledere fra forskningsinstitusjonene. Panel: Anne Kristine Børresen og Monica Rolfsen, NTNU, Eli Aamot, SINTEF, Kenneth Fjell, NHH, representant fra UiO.

10:30 – 11:00: Pause (Kaffe/frukt)

11:00 – 12:00

• Innlegg fra brukerpartnere

12:00 – 13:00: Lunsj (Fingermat, stående buffet)

13:00 – 17:00: Faglig program

Sesjon 1: RA 1 – Dyp avkarbonisering og samfunnsendringer (13:00 – 13:45)

• Innlegg fra involverte parter og diskusjon

Sesjon 2: RA 2 – Akselerert omstilling (13:45 - 14:30)

• Innlegg fra involverte parter og diskusjon

14:30 – 15:00: Pause (kaffe/te/kake)

Sesjon 3: RA 3 – Digitalisering og fremtidens energimarked (15:00 – 15:45)

• Innlegg fra involverte parter og diskusjon

Sesjon 4: RA 4 – Omstillingsbaner (15:45 – 16:30)

• Innlegg fra involverte parter og diskusjon

16:30 – 17:00: Avsluttende refleksjoner

Date and Time

Location

Erkebispegården

1B Kongsgårdsgata

7013 Trondheim

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved