Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St Thomas’ Church

London

SW2 4XW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

“Jak pies z kotem: związki sprzecznych charakterów.” Sylwia Kiro Żabińska-MacIntyre

Mini warsztat o byciu w relacji (partnerskiej, rodzinnej, przyjacielskiej) z osobą o zupełnie różnym charakterze, przyzwyczajeniach czy stylu reagowania. Choć zachowania tych osób często powodują, że czujemy się doprowadzeni do szewskiej pasji (lub wpadamy w depresję), coś jednak sprawia, że nadal w tych relacjach trwamy. Może jest to miłość, poczucie lojalności czy obowiązku, może przekonanie, że z jakiegoś powodu jest to najwłaściwsza dla nas osoba? Spróbujemy więc uczynić krok, by ta relacja stała się dla nas choć trochę łatwiejsza: w trakcie warsztatu określimy i wyodrębnimy jedną z cech lub zachowań, które dotykają nas najbardziej i popracujemy z nią przy użyciu metod psychologii procesu.

Sylwia Kiro Żabińska-MacIntyre, mgr psychologii (SWPS) i dyplomowana psychoterapeutka psychologii procesu (RSPOPUK). Kiro mieszka w Edynburgu, prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i coachingową, współpracuje z polskim ośrodkiem Centrum Feniks, Polish Professionals Forum oraz innymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów społecznych i kulturalnych.


Share with friends

Date and Time

Location

St Thomas’ Church

London

SW2 4XW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved