€0 – €15

Euroopa Roheline kokkulepe (European Green Deal)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Keskkonnaministeerium

Narva maantee 7a

15172 Tallinn

Estonia

View Map

Event description
Eesti Rooma Klubi Keskkonna- ja Strateegiatoimkondade sümpoosion

About this Event

EL uus Komisjon kuulutas oma prioriteediks keskkonna ja käis välja Euroopa Roheleppe (EGD). Ka Eesti peab välja töötama meile sobivad lähenemised – piisavalt ambitsioonikad, kuid samas realistlikud, et GD rakendamisel oleks aktsendid seal, kus Eestile vaja.

Sümpoosioni kavas on 5 lühiettekannet:

  • Juhan Telgmaa - ERK, Säästva Arengu Komisjon ja EEB. Avasõnad.
  • Annaliisa Jäme - EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist. KeM kui Roheleppe Eestipoolne vastutaja.
  • Valdur Lahtvee - ERK, Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaat. Eesti majandus süsinikuneutraalsemaks!
  • Alvar Soesoo - ERK, Tartu ülikooli ja TTÜ professor. Astumas rohemajandusse: kas leiame tasakaalu tarbimise ja ressursikasutuse vahel?
  • Ülo Mander - ERK, Loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja, Tartu Ülikool. Rohemajanduse edu sõltub pigem maakasutusest mitte fossiilsete kütuste asendamisest.
  • Annela Anger-Kraavi - ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsiooni aseesimees (UNFCCC) ja Cambridge'i Ülikool. Kliimapoliitika Roheleppe kontekstis.

Järgneb arutelu.

- - - -

Osalema kutsume esindajaid KKM- st ja MKM-st ning suurettevõtetest nagu BLRT, Silmet, Enefit Green, Alexela, Fermi, US Invest jt.

Eesmärk on kujundada piirjooned Eesti Rooma Klubi seisukoha kujundamiseks EGD eesti-spetsiifiliseks parimaks rakendamiseks. 4. jaanuaril toimub samateemaline Rooma Klubi sümpoosion Agora Brüsselis. Eesti on esindatud.

Ursula von der Leyen ütles EGD programmi tutvustamisel, et see on sama oluline samm Euroopale nagu esimese inimese astumine Kuule. Praegu takistavad kliimakõnelusi enim Austraalia, Brasiilia ja Saudi Araabia.

Alatine küsimus - miks Euroopa pingutab, kui teised jätkavad mudeliga "business as usual"? Sest Euroopa ei karda olla taas valgustusajastu eesotsas.

Kliimaneutraalse majanduse 2050 ülesehitamise kava 10 põhipunkti:

1. "Kliimaneutraalne Euroopa" - EGD katus-eesmärk. Selle alla käib ka kasvuhoonegaaside vähendamine nullini 2050ks - kava, mis muudetakse "kliimaseaduseks" märtsis 2020. Sellega tõstetakse praegust eesmärki vähendada 2030ks kasvuhoonegaase 40% uus sihiga 50-55% /arvutused veel käivad/.

Komisjonil on kavas läbi vaadata KÕIK EL seadused ja regulatsioonid, et need oleksid kooskõlas uute kliimaeesmärkidega. See saab alguse Taastuvenergia direktiivi, Energiatõhususe direktiivi, Heitkogustega kauplemise direktiivi, Pingutuste jagamise määruse ja kurikuulsa LULUCF direktiiviga, mis käsitleb maakasutuse muutumist.

"Sektorite targa integratsiooni" plaan seob 2020 elektri, gaasi ja kütte.

2. Ringmajandus. Märtsis 2020 avaldatakse selle uus plaan, milles on varasemast suurem rõhk toodete materjalikulul ja pikemal ning taaskasutusel. Eriline tähelepanu C-intensiivsel tootmisel - teras, tsement, tekstiil. Eesmärgiks 2030 "puhas terasetootmine", st vesiniku baasil. Uus eesmärk on ka taaskasutatavad patareid.

3. Ehitiste renoveerimine on üks EGD juhtivaid programme. Praegu renoveeritakse umb 1% ehitistest. See peab tõusma 2-3%ni.

4. Null-saaste nii õhus, mullas kui vees 2050ks. Selleks on loomisel uus kemikaalistrateegia "mürkidevabaks keskkonnaks".

5. Ökosüsteemid ja bioloogiline mitmekesisus. Märtsis algavad ettevalmistused oktoobris Hiinas toimuvaks tippkohtumiseks sel teemal. See suund on tihedalt seotud eelmisega ja uusmetsade strateegiaga. Uus kavandatav märgis on "raievaba toode".

6. Strateegia "Farmid hangudele" - terve (mõistusega) majandamise plaan. See plaan vaatab üle juba töös oleva Ühtse Põllumajanduspoliitika/ Farm to Fork Strategy.

7. Transport. Aasta pärast EL uusi lubatud autode CO2 emissiooni-tasemeid on see sektor taas Komisjonis tule all. Praegune eesmärk on 95g CO2/km/ 2021ks. Nüüd plaanitakse jõuda nulli 2030ks.

Julgustatakse elektriliikurite kasutamist/ 2025ks on 1 miljon laadimispunkti üle Euroopa, mis peaks katma iga pere vajaduse oma liikumisteks elektriliikuriga.

"Alternatiivsed jätkuvõime kütused" - biokütus ja vesinik. Neid edendatakse lennunduses, laevanduses ja raskeveokitele maanteedel, kus ei saa liikuda elektriveokitega.

8. Raha. Poliitika "me ei jäta kedagi maha" teostamiseks esitas Komisjon "õiglase ülemineku mehhanismi", et abistada piirkondi, mis sõltuvad enam fossilkütustest. Selleks otstarbeks on eraldatud €100 miljardit kolmele jalale:

a) õiglase ülemineku fond regionaalpoliitika fondist,

b) InvestEU programm Euroopa Investeerimispangast,

c) EIB toetus, mis tuleb panga omakapitalist.

Iga fondist saadud €-le tuleb lisada piirkonnal endal 2-3€. Selleks vaadatakse üle ka riikidele suunatud abi, et seda lisa oleks võimalik anda just puhtale energiale. Piirkondadele pakutakse ka tehnilist abi, et õpetada neid uusi fonde kasutama, hoides samas kinni EL kulutusreeglitest. Komisjon jätab endale õiguse kontrollida kõiki uusi regionaalse ülemineku plaane - need tuleb kõigepealt esitada Brüsselis.

9. R&D ja innovatsioon. Kavandatav Horizon Europe eelarve 2021-2027 €100 miljardit uuringutele ja innovatsioonile peab samuti toetama EGD. 35% sellest on eraldatud kliimasõbralikele tehnoloogiatele

10. Välissuhted. J aviimaks - EL diplomaatia peab olema mobiliseeritud EGD toetuseks. Üks neist meetmetest, mis kindlasti toob nii toetajaid kui vastaseid on süsiniku piirimaks/ carbon border tax. Euroopa ei ole naiivne ning kaitseb oma tootmist ebaõiglase konkurentsi eest.

Et olla eeskujuks, on Euroopa Komisjon ise seadnud endale eesmärgiks olla 2030kliimaneutraalne. See on suur eesmärk, kuid... komisjonil pole ju vaja terast toota, nii ei saa see olla ületamatu.

Loe pikemalt \EGD - uus rindejoon majandussõjas \2030 plaanide hinnang\

Share with friends

Date and Time

Location

Keskkonnaministeerium

Narva maantee 7a

15172 Tallinn

Estonia

View Map

Save This Event

Event Saved