Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery – Cúng dường Lễ Tự Tứ tại Tu viện Lộc Uyển

Tăng Thân Xóm Dừa - Xóm Dừa Sangha

Sunday, February 25, 2018 from 8:45 AM to 3:00 PM (PST)

End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
No ticket is needed but you can scroll down to donate. 91 Tickets Feb 25, 2018 Free  

Share End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery – Cúng dường Lễ Tự Tứ tại Tu viện Lộc Uyển

Event Details

Sau phần tiếng Anh là bản tiếng Việt.

Dear Friends of Deer Park,

As you may know, the Winter Retreat at Deer Park Monastery is coming to an end on Sunday, February 25, 2018. For more than 2,500 years, this retreat has been an occasion for the lay and monastic practitioners to benefit from each others’ presence and to deepen their practice of mindfulness, concentration, and insight. Recognizing the preciousness of this time together and the teachings offered, at the end of the three months retreat lay practitioners traditionally make an offering to the monks and nuns to express their support to and appreciation of the monastic community. An offering of gifts (primarily cash in an envelope for each monastic) will be presented to all the monastics in a ceremony on the last day of the retreat. The cash for monastics helps each cover their own personal expenses.

This year, Palm (Xóm Dừa) Sangha has the honor of coordinating all local sanghas to participate in this offering. We are tasked with collecting donations and preparing cash envelopes to be offered to the monastics at the Winter Retreat Closing Ceremony on Sunday, February 25, 2018. We would like to invite you to participate in this joyous practice of giving by doing one of the followings:

1. Click on this link to donate using credit cards via PayPal by 2/23/18.

2. Making a donation check to “TNH Foundation” with “End of 2017-2018 Winter Retreat Offering” in the Memo line and mail to the following address by 2/20/18.

(Please email info@xomdua.org or call Hùng at 714-262-6943 or Phương at 714-603-9990 to obtain the mailing address)

3. Click on this link to donate via gofundme.

These donations will go directly to the monks and nuns of Deer Park Monastery. All donations large and small are welcomed and very much appreciated. Please also share this email to those who are interested in giving and being a part of this wonderful tradition.

We greatly appreciate your support and generosity.

In gratitude,

Xóm Dừa Sangha

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kính thưa quý vị đạo hữu:

Như quý vị có thể đã biết, kỳ An Cư Kiết Đông ở Tu Viện Lộc Uyển sắp kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018. Từ hơn 2,500 qua, các kỳ an cư là cơ hội cho quý tu sĩ và Phật tử tại gia được lợi lạc từ sự có mặt của nhau và làm sâu thêm sự thực tập niệm, định, và tuệ. Ý thức được công đức quý báu của sự thực tập này, vào cuối ba tháng an cư, theo truyền thống, quý Phật tử tại gia sẽ có buổi lễ cúng dường để hỗ trợ và bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, quý sư cô. Quà và tịnh tài để trong phong bì sẽ được cúng dường quý tăng ni trong một buổi lễ vào ngày cuối của kỳ an cư (Lễ Tự Tứ). Số tiền mặt này sẽ giúp cho quý thầy cô trang trải các chi phí cá nhân.

Năm nay tăng thân Xóm Dừa có vinh dự được điều hợp lễ cúng dường này. Chúng con được giao nhiệm vụ gom góp tiền và chuẩn bị phong bao để cúng dường quý tăng ni trong buổi lễ kết thúc Khóa An Cư Kiết Đông vào Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018. Chúng con kính mời quý vị có thể tham dự vào lễ cúng dường này bằng một trong những cách sau:

1. Bấm vào link này để cúng dường bằng thẻ tín dụng qua PayPal trước ngày 23 tháng 2 năm 2018.

2. Viết chi phiếu cho “TNH Foundation” với dòng Memo: “Lễ Tự Tứ Lộc Uyển” và gửi về địa chỉ sau trước ngày 20 tháng 2 năm 2018:

(xin vui lòng email info@xomdua.org hay gọi Hùng 714-262-6943 hay Phương 714-603-9990 để lấy địa chỉ)

3. Bấm vào link này để cúng dường qua gofundme.

Tịnh tài cúng dường của quý vị sẽ được trao trực tiếp đến tay quý tăng ni của Tu Viện Lộc Uyển. Chúng con trân trọng và biết ơn mọi cúng dường dù lớn hay nhỏ. Xin quý vị cũng vui lòng chia sẻ tin này đến gia đình và bạn hữu muốn tham dự vào nghi lễ cúng dường truyền thống quý báu này.

Chúng con vô cùng biết ơn sự hỗ trợ rộng lượng của quý vị.

Sen búp,

Tăng Thân Xóm Dừa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Have questions about End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery – Cúng dường Lễ Tự Tứ tại Tu viện Lộc Uyển ? Contact Tăng Thân Xóm Dừa - Xóm Dừa Sangha

Save This Event

Event Saved

When & Where


Deer Park Monastery
2499 Melru Lane
Escondido, CA 92026

Sunday, February 25, 2018 from 8:45 AM to 3:00 PM (PST)


  Add to my calendar

Organizer

Tăng Thân Xóm Dừa - Xóm Dừa Sangha

Chúng tôi là một nhóm anh chị em đã cùng nhau tu học theo pháp môn Làng Mai từ nhiều năm qua. Xóm Dừa chính thức được thành lập từ năm 1997, gồm 6 thành viên cư trú tại quận Cam, quận Los Angeles và quận Ventura.

Khởi đầu chỉ họp nhau mỗi tháng một buổi để tụng giới, ngày nay tăng thân Xóm Dừa gồm hơn hơn 40 thành viên, thiền tập đều đặn và cùng nhau làm các công tác từ thiện. Hàng tháng chúng tôi có hai buổi tụng giới: Tụng ngũ giới (chủ nhật thứ hai của tháng) và 14 Giới Tiếp Hiện (thứ bảy thứ 4 trong tháng), mỗi buổi kéo dài 4 giờ đồng hồ, từ 8.30am tới 12.30pm. Sau đó là bữa ăn trưa (tùy hỷ tham dự). Chương trình gồm có: Thiền tọa hay thiền hành, tụng Kinh, nghe Pháp và pháp đàm.

Ngoài việc tu học, tăng thân Xóm Dừa thường cùng nhau sinh hoạt để gây quỹ, “góp một bàn tay” cho các bé nghèo Việt Nam được đi học. Cùng nhau tổ chức gây quỹ là cơ hội để tăng thân Xóm Dừa thực tập Chánh Niệm khi làm việc chung, cũng là cách chúng tôi thể hiện tấm lòng Hiểu và Thương đối với trẻ em thiếu may mắn. Xin bấm vào đây để đọc thêm: http://xomdua.org.

Xóm Dừa Sangha is a community of practitioners in the Thich Nhat Hanh tradition. We meet once a week to practice sitting meditation, twice a month for reciting the mindfulness trainings (the 2nd Sunday and the 4th Saturday of the month).

In addition, we work together to support the underpriviledges children in Vietnam. Since 2003 we host annual fundraising vegetarian luncheons and concerts to fund these causes. These are oppotunities for us to practice working together in mindfulness and harmony and to cultivate our love and understanding toward those less fortunate. Please click here for more information.

  Contact the Organizer
End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery – Cúng dường Lễ Tự Tứ tại Tu viện Lộc Uyển
Things to do in Escondido, CA Retreat Charity & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.