Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Vår-hackathon för BTH-studenter med BITS, Root och Drömuppdraget! - Spring-hackathon for BTH students with BITS, Root and Drömuppdraget.

About this event

For english, keep scrolling!

Söndagen den 9:e Maj bjuder vi in BTHs IT-studenter till ett första, av vad vi hoppas ska bli många, Hackathon. Tackla en spännande utmaning, vässa dina kunskaper och tävla om schyssta priser.

Agenda:

10:00 - 10:30 Launch-webinar över Zoom.

10:30 - 16:00 Kör hårt, koda på.

16:00- 17:00 Återsamling, presentation och priscermoni.

Genomförande:

Dagen börjar med att dagens problemställning presenteras. Därefter ska du med hjälp av dina mjukvaruutvecklingskunskaper skapa en lösning som tacklar problematiken som ställts.

  • Valfritt kodspråk, använd det som passar dig bäst.
  • Enskilt eller i lag.

När klockan slår 16:00 får samtliga lag presentera vad de kommit fram till. En jury bestående av en representant från respektive BITS, Root, Drömuppdraget och en representant från näringslivet överlägger kort varpå dagens vinnare koras!

Priser:

Lösningarna prisas i tre olika kategorier där vinnande lag i respektive kategori vinner ett presentkort, värde 1000 kr, på en av tre utvalda butiker.

- Mest kreativa lösningen

- Största påverkan

- Bästa tekniska genomförande

Utöver det lyfts den bästa helhetslösningen vars lag inbringar heder, ära och vår schyssta vandringspokal till sin utbildningsförening.

Anmälan stänger den 5:e Maj, 11:00.

GDPR Eventuell personlig information du anger i din registrering kan komma att hanteras i Eventbrites och Drömuppdragets system i syfte att organisera evenemanget samt sköta relaterad kommunikation. Se eventbrites privacy policy för mer information.

Eng:

On Sunday, May 9th, we invite BTH's IT students to the first of what we hope will be many Hackathon's. Tackle an exciting challenge, sharpen your skills and compete for neat prizes!

Agenda:

10:00 - 10:30 Launch webinar on Zoom.

10:30 - 16:00 Go crazy, code away.

16:00 - 17:00 Reassembly, presentations, and award ceremony.

Walkthrough:

The day begins with the presentation of the problems of the day, one of which you will choose as your challenge. With the help of your software development skills, you create a solution that tackles the chosen problem.

  • Optional code language, use the one that suits you best.
  • Individually or as a team.

When the clock strikes 16:00, we reassemble on zoom where all teams can present what they have arrived at. A jury consisting of a representative from each of BITS, Root, Drömuppdraget, and an enterprise representative will give a short presentation before the winners will be chosen!

Prizes:

The solutions are priced in three different categories where winning teams in each category win a gift card, worth SEK 1000, in one of three chosen stores.

  • Most creative solution
  • Biggest impact
  • Best technical implementation

In addition, the best complete solution is highlighted, bringing honor, glory, and our stylish circulating trophy to their education association.

Registration closes on May 5th,11 AM.

GDPR Any personal information you submit with your registration may be handled in Eventbrite's and Drömuppdraget's systems, with the purpose of organizing the event and manage related communication. See Eventbrite's privacy policy for more information.

Date and time

Location

Online event

Organizer Drömuppdraget

Organizer of Drömhacket

Save This Event

Event Saved