£12

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Event description
Comedi yn seiliedig ar bêl droed, cariad ac obsesiwn. A comedy based on football, love and obsession.

About this Event

Yn cyflwyno 'Dixie or Me' - drama arbennig dros 3 noson fel rhan o raglen ddigwyddiadau cyhoeddus yr arddangosfa 'Futbolka'.

Comedi gan yr awdur a dramodydd Peter Read, yn seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

SYNOPSIS:

Mae Dave yn briod ag un o gefnogwyr pêl-droed Holly, sydd ddim yn broblem, oni bai ei fod yn ail ffan mwyaf Wrecsam, y tu ôl i'w ffrind gorau Vicar Joe. Mae Joe yn aml mewn trwbl gyda'r Eglwys am ddilyn ei dîm annwyl. A fydd y cyfan yn dod i ben gyda'r Esgob? A fydd Dave a Holly yn cysoni eu gwahaniaethau? Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam - efallai y tymor mwyaf llwyddiannus yn hanes y clwb.

---

Presenting 'Dixie or Me' - a special 3-night play as part of the 'Futbolka' exhibition public event programme.

A comedy from the writer Peter Read, based on football, love and obsession.

SYNOPSIS:

Dave is married to football hating Holly, which wouldn't be a problem, except he's Wrexham's second biggest fan, behind his best mate Vicar Joe. Joe is often in trouble with the church for following his beloved team. Will it all come to a head with the Bishop? Will Dave and Holly reconcile their differences? A comedy from Peter Read based on Wrexham's 1977-78 season - perhaps the most successful season in the club's history.

Share with friends

Date and Time

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved