Sales Ended

Disability Matters- International Day of Disabled Persons

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Main University Building

Park Place

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

To mark international Day of Disabled Persons we want to talk about disability. The session will be introduced and chaired by Sam Hibbitts (Dean of Equality, Diversity and Inclusion).

12.10- Introduction and welcome by Sam Hibbitts

12.15 Victoria Wass (CARBS) : Disability Inequality at Work .

Professor Victoria Wass is a labour economist and has published research in the area of disability including Closing disability gaps at work: deficits in evidence and variations in experience (NMHRC)

12.25 Andrea Meek (NMHRC). How supported employment programmes can reduce the barriers for disabled people. The Project Search model.

Andrea Meek is involved in research and project delivery in this area particularly having expertise around learning disabilities and Autistic Spectrum Disorder.

12.35 Panel Event. Personal Stories of staff and students with visible and invisible disabilities: including their challenges, how they have overcome them and hints and tips for others

1.35 Questions

1.50 close by Sam Hibbitts

Caiff y digwyddiad ei gyflwyno a'i gadeirio gan Sam Hibbitts (Deon Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant).

12.10 Cyflwyniad a chroeso gan Sam Hibbitts

12.15 Victoria Wass (CARBS): Anghydraddoldeb Anableddau yn y gwaith.

Mae'r Athro Victoria Wass yn economegydd llafur ac mae wedi cyhoeddi ymchwil ym maes anableddau gan gynnwys Cau bylchau i bobl anabl ym myd gwaith: diffygion mewn tystiolaeth ac amrywiadau mewn profiad (NMHRC)

12.25 Andrea Meek (NMHRC). Sut y gall rhaglenni cyflogaeth gyda chefnogaeth leihau'r rhwystrau i bobl anabl. Y model Prosiect Chwilio.

Mae Andrea Meek yn ymwneud â gwaith ymchwil a chyflwyno prosiectau yn y maes hwn, yn enwedig gan ei bod yn arbenigo mewn anableddau dysgu ac Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth.
Hanfodion anabledd: Diwrnod Rhyngwladol i Bobl ag Anabledd

12.35 Digwyddiad Panel. Straeon personol gan staff a myfyrwyr ag anableddau gweladwy ac anweledig: gan gynnwys eu heriau, sut maent wedi eu goresgyn a syniadau ac awgrymiadau i eraill

1.35 Cwestiynau

1:50 Dr Sam Hibbitts yn dod â’r digwyddiad i ben

Date and Time

Location

Council Chamber

Main University Building

Park Place

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved