Dílna experimentálního hlasu a umění pohybu Shintaido / Experimental voice...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Plzeň zastávka

Přeštická 1761/4

301 00 Plzeň 3

Czechia

View Map

Event description

Description

[in ENGLISH BELOW]

Dílna experimentálního hlasu a umění pohybu Shintaido pohybu
s Anne Harleyovou (Kanada/USA) a Davidem Franklinem (USA/ČR)

SNÍŽILI JSME CENU: 800,- Kč. Sleva na 700,- pro učitele jógy, tance, profesionální herce, maséry, a držitele permanentky Shintaido ČR. Pár, který se přihlásí společně, zaplatí diskontní cenu 1 400,- Kč dohromady.

Když dýcháme, jsme v pohybu. Když jsme v pohybu, vydáváme zvuk. Během tohoto workshopu budeme mít příležitost prozkoumat a učit se odhalovat hluboké spojení mezi hlasem, dýcháním a pohybem se dvěma mezinárodně známými odbornými učiteli, Anne Harleyovou a Davidem Franklinem. Anne a David vychází z metod klasického zpěvu, experimentálních hlasových metod, jako jsou techniky Fitzmaurice a Roy Hart, metod dýchání a pohybu z Shintaida, Tai Chi a Karate. Používají kombinaci her, divadelní tréninkové metody a meditační techniky, které Vám pomůžou rozšířit vědomí vašeho hlasu, dýchání, a pohybu. Uvedení hlasu, dýchání, a pohybu do harmonie má významný přínos pro každodenní život, jako je zdraví a pozitivní náhled. Také je neocenitelné pro každého, kdo pracuje v oblasti, kde důležitý pohyb a vokální výjadření - pro herce, tanečníky, maséry, nebo provozovatele bojového umění.

V mýtu o Orfeovi v podsvětí, mladík, který zpívá hlasem nepopsatelné sladkosti, sestupuje do hlubin země, aby našel svou ztracenou lásku, Eurydice. Na cestě se Orfeus setkává s řadou příšer a výzev. Zjistí, že díky svému hlasu může překonat jakoukoli překážku. Když Sigmund Freud vynalezl svůj revoluční model pro léčbu psychologických problémů, nazval ho „mluvícími léky“. Freud přijal starověký řecký pojem katarze, zatímco ignoroval, jak byla katarze původně provedena: výrazem extrémních vokálních zvuků, které jsou mimo pouhá slova. To je výchozí bod pro objevování našich vlastních pravých hlasů a také hlas "velké přírody", obrazu vesmíru, který žije ve všech z nás.

Dílna zahrnuje 8 hodin výuky v angličtině s překladem do češtiny, je vhodná pro všechny urovně od začátečníků po pokročílé.

1. část:
Sobota 28 dubna 2018
9:00 - 13:00 Plzeň zastávka
http://www.plzenzastavka.cz/
Přeštická 1761/4, 301 00 Plzeň 3
https://goo.gl/maps/ECGb1s56TQ12

2. část:
Sobota 28 dubna 2018
14:00 - 18:00 Studio SaM
https://www.sam-joga.cz/
Havlíčkova 761/15, 301 00 Plzeň
https://goo.gl/maps/rLNLbgkhk492

Cena:
800,- Kč. Sleva na 700,- pro učitele jógy, tance, profesionální herce, maséry, a držitele permanentky Shintaido ČR. Pár, který se přihlásí společně, zaplatí diskontní cenu 1 400,- Kč dohromady.

Lektoři:

Lektoři:

Anne Harley

Anne Harleyová (BA, Yale College; M.Mus., Bostonská univerzita; DMA, Bostonská univerzita) je mezinárodně uznávaná a oceněná sopránistka, režisérka a hudební pedagožka, jejíž repertoár se pohybuje od klasických oper až k hudbě od průkopnických současných skladatelů, také se věnuje hudbě z časných ústních a písemných tradic v Evropě, Severní Americe a Rusku. V roce 2012 založila nový hudební projekt „Voices of the Pearl“ (hlasy perly www.voicesoftherpearl.org), který přenáší v nových písňových cyklech texty od ženských duchovních praktikujících ze všech světových tradic. Představila a natočila díla současných skladatelů Evan Ziporyn, John Adams, Ralf Gawlick, Lee Hoiby, Louis Andriessen, Peter Eotvös a John Harbison, Jodi Goble, Bill Alves, Christine Southworth, Moshe Shulman, Yii Kah Hoe a Chaipruck Mekara, a dalších.

Pravidelně cestuje po Severní Americe, Evropě a Asii. Vystupolvala jako sólistka s Boston Modern Orchestra Project, Opera Boston, American Repertory Theatre, Handel & Haydn Society, Boston Camerata, v Banff centru umění a na festivalu Tanglewood. Opera Online USA ji ocenil za „nejlepší ženskou roli“ za její představení Madame Mao (v opeře „Nixon v Číně“). Byla pozvána, aby vystoupila v prvním představení nových kompozic na mezinárodním výročním ASEAN Music Festivalu (Nanning, Čína) a pravidelně spolupracuje s předními skladateli v Asii, USA a Kanadě. Anne také vystupuje v oblasti historických představení, v představeních středověké, barokní, časné americké, časné ruské a ruské romské hudby. S Olegem Timofeyevem je vedoucí průkopnického ansámblu časné ruské hudby TALISMAN, který vystoupil mimo jiné v Yale, Harvard, Brown a Boston Early Music Festival. Jejich nahrávací projekt moderních premiér hudby ženských skladatelek ze dvora Kateřiny Veliké získal prestižní ocenění Noah Greenberg od American Musicological Society. Byla pozvána na výuku vokálních mistrovských kurzů na Konzervatoři v Šanghaji, Konzervatoři v Pekingu, MIT a Brown College, mimo jiné. V roce 2009 nastoupila na hudební fakultě Scripps College (Claremont, CA), kde vyučuje hlas, dějiny hudby a interdisciplinární humanitní obory.

David Franklin

Bc.A. David Franklin, A.B. et M.A. pochází z New Yorku, začal studovat Shintaido v Bostonu v roce 1983. Předtím studoval Tchaj-ťi (Taiji Quan) a Karate. V roce 1990 se stal instruktorem Shintaida a v roce 2016 pak instruktorem 4. stupně. Studoval ve Spojených státech, Japonsku, Francii a Anglii a vedl kurzy a workshopy ve Spojených státech, Itálii, Anglii, Francii, Japonsku, Maďarsku, a Česku. Je držitelem třetího danu v Shintaido Karate i Shintaido Bojutsu (umění šestistopé dřevěné tyče). Je členem Shintaido of America Board of Directors (Americká správní rada pro Shintaido), je přispívajícím redaktorem do Body Dialogue (žurnál Shintaida) a je členem Shintaido of America National Technical Council (národní odborná rada pro Shintaido v USA), European Technical Committee (odborná technická rada pro Shintaido v Evropě), International Technical and Exams Committee (mezinárodní výbor technik a zkoušek). Mezi jeho učitele patří místři Haruyoshi Ito, Masashi Minagawa, Michael Thompson, a zakladatel dicipliny Hiroyuki Aoki.

Tradiční čínskou a japonskou medicínu studoval v New England School of Acupuncture (Škola akupunktury Nové Anglie) a na Boston Shiatsu School and Institute of East-West Medicine (Škola Shiatsu a ústav vychodo-západní medicíny v Bostonu). Pracoval několik let jako profesionální masér a spolu s kolegyní založili společnost, která poskytovala masáže firemním klientům v Bostonu. Tchaj-ťi (Tai Chi, Taiji Quan) se David začal učit ve stylu rodiny Jang v roce 1979 s Robertem Chuckrowem Ph.D., žákem slavného čínského mistra Cheng Man-ch'inga. Mistr Cheng se přestěhoval z Taiwanu do New York v roce 1964 a byl jedním
z prvních mistrů, který učil Tchaj-ťi v USA.

David je absolvent Harvard College (bakalář kultuní antropologie), Tufts School of the Museum of Fine Arts Boston (Akademie muzea výtvarných umění v Bostnu, bakalář výtvarného umění), a Université Paris 8 (magistr digitání kultury a komunikace). Je grafik, vizuální umělec, vidograf, videoproducent, a performer. Je člen Mobius (centrum experimentálních umění v Bostonu), spoluzakladatel Pan9 (bývalý prostor performáčních umění v Bostonu), hrál v kultovním filmu Neovoxer.

[V ČEŠTINĚ NAHOŘE]

Experimental voice and Shintaido movement art workshop
with Anne Harley (Canada/USA) and David Franklin (USA/Czech Republic)

WE'VE CUT THE PRICE: 800 CZK. Discount price 700 CZK for teachers of yoga or dance, professional actors, masseurs, and holders of Shintaido Czech Republic subscriptions. Two people who enroll as a couple pay the discount price of 1400 CZK total.

Every time we breathe, we move. Every time we move, we make sound. During this workshop, we will have a chance to explore, learn how to unlock the deep connections between voice, breathing, and movement with two internationally-known expert teachers, Anne Harley and David Franklin. Drawing on vocal methods from classical singing, experimental voice methods such as Fitzmaurice and Roy Hart technique, and breathing and movement techniques from Shintaido, Tai Chi, and Karate, Anne and David use games, theatrical training methods, and ancient meditation techniques, to help you expand your awareness of your voice, breathing, and movement. Bringing your voice, breathing, and movement into harmony has significant benefits for everyday life such as health and a positive outlook. It is also invaluable for anyone working in a field where movement or vocal expression is important, such as actors, dancers, masseurs, or martial artists.

In the myth of Orpheus in the underworld, a youth who sings with a voice of indescribable sweetness descends into the depths of the earth to find his lost love, Eurydice. Along the way, Orpheus encounters a series of monsters and challenges. He discovers that with his voice alone, he can overcome any obstacle. When Sigmund Freud developed his revolutionary model for treating psychological problems, he called it "the talking cure." Freud embraced the ancient Greek concept of catharsis, while ignoring how it was originally practiced: through the expression of extreme vocal sounds which are beyond mere words. This becomes the starting point for discovering our own true voices, and also the voice of “big nature,” the image of the cosmos that lives in all of us.

The workshop includes 8 hours of instruction. Suitable for all levels from beginner to advanced. Instruction will be in English and Czech.

The workshop includes a morning and afternoon session at two different locations in Pilsen:

Part 1:
Saturday 28 April 2018
9:00 − 13:00 at Plzeň zastávka
http://www.plzenzastavka.cz/
Přeštická 1761/4, 301 00 Plzeň 3
https://goo.gl/maps/ECGb1s56TQ12

Part 2:
Saturday 28 April 2018
14:00 − 18:00 at Studio SaM
https://www.sam-joga.cz/
Havlíčkova 761/15, 301 00 Plzeň
https://goo.gl/maps/rLNLbgkhk492

Price:
800 CZK. Discount price 700 CZK for teachers of yoga or dance, professional actors, masseurs, and holders of Shintaido Czech Republic subscriptions. Two people who enroll as a couple pay the discount price of 1400 CZK total.

About the teachers:

Anne Harley

Anne Harley (B.A., Yale College; M.Mus., Boston University; D.M.A., Boston University) is an internationally-known prize-winning soprano vocalist, director, and music educator, whose repertoire ranges from the classic operas to music from groundbreaking contemporary composers, as well as music from early oral and written traditions in Europe, North America and Russia. In 2012, she founded the new music commissioning project Voices Of The Pearl (www.voicesoftherpearl.org). Voices of the Pearl transmits, in new song cycles, texts by and about female spiritual practitioners from all world traditions.

She has premiered, performed and recorded works by contemporary composers Evan Ziporyn, John Adams, Ralf Gawlick, Lee Hoiby, Louis Andriessen, Peter Eotvös and John Harbison, Jodi Goble, Bill Alves, Christine Southworth, Moshe Shulman, Yii Kah Hoe and Chaipruck Mekara, among others. She tours regularly in North America, Europe and Asia and has appeared as soloist with the Boston Modern Orchestra Project, Opera Boston, American Repertory Theatre, Handel & Haydn Society, Boston Camerata, at the Banff Centre for the Arts and at the Tanglewood Festival. Opera Online US awarded her ‘Best Supporting Female Role’ of the year for her portrayal of Madame Mao (Nixon in China). She has been invited to premiere new compositions at the international annual ASEAN Music Festival (Nanning, China), and regularly collaborates with leading composers in Asia, the US and Canada.

She also performs internationally in the area of historically informed performance, in medieval, baroque, early American, early Russian and Russian Roma music. She leads the pioneering early Russian music ensemble, TALISMAN with Dr. Oleg Timofeyev and they have performed at Yale, Harvard, Brown, and the Boston Early Music Festival, among others. Their recording project of modern-day premieres of music by women composers from the court of Catherine the Great won the prestigious Noah Greenberg award from the American Musicological Society.

In 2013 she held a visiting professorship at the Hannover Hochschule, Germany, supported by the German Academic Exchange Service (DAAD). She has been invited to teach vocal masterclasses at Shanghai Conservatory, Beijing Conservatory, MIT and Brown College, among others. She joined the music faculty at Scripps College (Claremont, CA) in 2009, where she teaches voice, music history and interdisciplinary humanities.

David Franklin

David Franklin (A.B., Harvard Collge; Bc.A., Tufts School of the Museum of Fine Arts Boston; M.A., Université Paris 8) started studying Chinese and Japanese martial arts in high school. He studied studied cultural anthropology with an emphasis on East Asia and Chinese language at Harvard and attended the New England School of Acupuncture for two years where he studied traditional Chinese and Japanese medicine. In 1995 he entered the School of the Museum of Fine Arts in Boston, where he focused on Video Art and Performance Art, completing the 4-year program in 3 years and winning the Video Department Annual Award for two consecutive years (1994, 1995). He recently completed a Master's degree at University Paris 8 in Interaction, Language, and Cognition: Digital Culture and Communication.

In 1996 he co-founded Pan 9, an underground performances space, and in 1998 he was invited to become an artist-member of Mobius, Boston's Center for Experimental Art. His video art and performances have been shown at Mobius, the Decordova Museum, the Institute of Contemporary Art Boston, and the Boston Underground Film Festival. He stars in Neovoxer (dir. Michael Pope), a cult experimental performance film, which he co-produced, and has performed with the Neovoxer Ensemble at screenings in Boston, New York, Vermont, and Prague, Czech Republic.

He started studying T'ai Chi Ch'uan (Cheng Man-Ch'ing's Yang style) with Robert Chuckrow around 1980 and Shin Tai Do in 1983 with Michael Thompson and became a Senior Instructor of Shintaido in 2004. He has studied in the US, Japan, China, France and England with masters including Haroyoshi Ito, Masashi Minagawa, and Michael Thompson, as well as with the discipline's founder Hiroyuki Aoki, and he has taught courses and workshops in the US, Italy, France, UK, Japan, and the Czech Republic. He holds the rank of 3-dan in Shintaido bojutsu (art of the 6 ft wooden staff), and 3-dan in Shintaido style karate and 4-dan in basic Shintaido. He serves on the International Shintaido Technical Committee, the European Shintaido Technical Committee, the Shintaido of America Board of Directors, and was a contributing editor to Body Dialogue, the Shintaido journal, from 1996 - 2004. Co-founder and head instructor of Shintaido Czech Republic, he lives in Pilsen, Czech Republic.

Date and Time

Location

Plzeň zastávka

Přeštická 1761/4

301 00 Plzeň 3

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved