Free

Digwyddiad Sefydlu Llysgenhadon Gofal, Llandudno /Care Ambassador induction...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Fel y gwyddoch, mae Cyngor Gofal Cymru sydd bellach yn Gofal Cymdeithasol Cymru, hefo cyfrifoldebau ychwanegol.

Felly, meddwl yr ydym fod yn amser da i gysylltu â chi i'ch gwahodd i sesiwn ar ein rolau newydd, sut y gallwn eich cefnogi yn eich rôl fel Llysgennad Gofal ac ein cynlluniau symud ymlaen. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi cyfarfod y tîm Gofal Cymdeithasol Cymru sydd hefo’r cyfrifoldeb am y gwaith hwn, cyfarfod llysgenhadon eraill a derbyn gwybodaeth ar feysydd allweddol ein gwaith.

Ar ôl y sesiwn byddwn yn cynnig cinio a sesiwn rhwydweithio anffurfiol.

Mae hyn yn gyfle gwych i ni dod at ein gilydd a gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu'r maes gwaith holl bwysig yma a chyfle i chi ddweud wrthym sut y gallwn eich cefnogi fel llysgenhadon.


As you may be aware Care Council for Wales is now Social Care Wales with additional responsibilities.

So, we thought now would be a good time to get in touch with you to invite you to a session on our new roles, how we can support you in your role as a care ambassador and our plans moving forward. This will provide you with an opportunity to meet the Social Care Wales team responsible for this work, meet other ambassadors and receive information on key areas of our work.

After the session we will provide you with lunch and an informal networking session.

This is a great opportunity for us to get together and work in partnership to develop this crucial area of work and for you to tell us how we can support you as Ambassadors.

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved