kr1,937.50

Digitalisering med brukeren i sentrum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Innovation Dock

Bryggerikaien 12

4014 Stavanger

Norway

View Map

Event description

Description

Kurs i praktisk digitalisering

Dette kurset gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å komme i gang med digitalisering. Du vil lære hvordan du setter brukerens behov i sentrum av digitaliseringsprosjektet, slik at det du digitaliserer faktisk gjør hverdagen bedre og raskere for kunder, innbyggere eller ansatte.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge beskriver digitalisering som et kritisk middel for innovasjon og konkurransefortrinn. Meldingen viser også til varsellamper for retningen digitalisering tar idag, og dokumenterer hvor utbredt det er med digitaliseringsprosjekter som leverer vesentlig mindre nytte en forutsatt.

Ved å sette brukerens behov i sentrum og jobbe med digitalisering i håndgripelige porsjoner i iterasjoner etter designerens "prøv-og-feil-og-forbedre"-tilnærming, tar du ned risikoen i digitaliseringsprosjekter. Resultatet blir løsninger som har større sannsynlighet for å svare på brukernes behov og som i større grad fører til gevinster for virksomheten.

Dette kurset er bygget opp rundt Design Thinking (design tenkning) metodikk. Design Thinking er et praktisk og brukerorientert tilnærming for å løse komplekse utfordringer. Design Thinking kobler design, teknologi og økonomi sammen til et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

I kurset vil vi også dele fra Halogens mange års erfaring med praktiske digitaliseringsprosjekter og gi innblikk i hva som skal til for å lykkes med praktisk digitalisering. Vi ser på eksempler fra beste praksis for styring av digitaliseringssatsninger, men dykker også ned i detaljene og viser praktiske teknikker for sprinter og hvordan vi kan begynne å leke med ny teknologi som for eksempel maskinlæring.

Målet er at du skal forlate kurset med en verktøykasse som gjør det mulig for deg å igangsette digitaliseringsprosesser som dekker faktiske behov, og derfor bidrar til å skape en mer produktiv og engasjerende arbeidsplass.

Kurset inneholder:

 • Kurset er en blanding av foredrag og praktisk workshop
 • Vi har fokus på brukeropplevelse, behovskartlegging og hvilke digitale innovasjonsmuligheter som finnes.
 • Med bakgrunn i design thinking metodikk vil vi gå gjennom hvordan man kartlegger faktiske behov, og utvikler prosesser og tjenester som møter disse behovene.
 • Vi ser på hvordan du kan rigge til innovasjonsteam som kan jobbe med praktisk med digitalisering og hvordan disse teameme kan styres
 • Vi lærer om hvordan vi kan kombinere agil utvikling med design tenkning for å kunne jobbe i paralell med behovs- og problemkartlegging og utvikling/problemløsning
 • Vi ser på teknikker for prøving og utprøving ved hjelp av MVPer og hvordan vi kan jobbe med å teste nye løsninger på en effektiv og engasjerende måte, samtidig som fallhøyden holdes lav.

Kurset gir deg:

 • Forståelse for hva digitalisering innebærer i praksis
 • Metodikk og konkrete verktøy for praktisk innovasjonsarbeid
 • Kunnskap om styring av digitaliseringsprosjekter
 • Nettverk med andre deltakere
 • Kursbevis!


Vi begrenser antall plasser for å skape et godt og effektivt læringsmiljø. Ingen forkunnskaper kreves.

Prisen inkluderer kaffe/te og forfriskninger, samt en deilig lunsj fra The Kitchen by Lanya Michele.

Vel møtt!


Pris: 1.550 kr eks mva

Ta kontakt med oss for betaling via faktura, vipps eller for grupperabatter (-10% for +4 deltakere) på stavanger@halogen.no.

Share with friends

Date and Time

Location

Innovation Dock

Bryggerikaien 12

4014 Stavanger

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved