Digital Transformation Knowledge Sharing
Sold Out
Digital Transformation Knowledge Sharing

Digital Transformation Knowledge Sharing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ณ 3DS (ทางออก 4 BTS กรุงธนบุรี เดินย้อนกลับมา ข้ามถนน ตึกอยู่ในหมู่บ้านสาธรแมนชั่นด้านหลังศูนย์การค้าเสนาเฟส หรือจอดรถในห้างเสนาเฟส โดยชำระค่าที่จอดรถเองครับ)

Event description

Description

1.) ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ ดังนั้นจะมีค่าที่จอดรถที่ต้องชำระเองครับ
2.) น้ำ อาหาร และขนม ต้องหาซื้อเองนะครับ

Share with friends

Date and Time

Location

ณ 3DS (ทางออก 4 BTS กรุงธนบุรี เดินย้อนกลับมา ข้ามถนน ตึกอยู่ในหมู่บ้านสาธรแมนชั่นด้านหลังศูนย์การค้าเสนาเฟส หรือจอดรถในห้างเสนาเฟส โดยชำระค่าที่จอดรถเองครับ)

Save This Event

Event Saved