Digital Experiences 1 Day Class @IMC - Discovering Real Digital Touch Points with Domain Partners
Sold Out
Digital Experiences 1 Day Class @IMC - Discovering Real Digital Touch Points with Domain Partners

Digital Experiences 1 Day Class @IMC - Discovering Real Digital Touch Point...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

ชั้น 8 อาคารสกุลไทย ถ.สุรวงศ์ บางรัก (ตรงข้ามโรงแรมตะวันนา)

Friends Who Are Going
Event description

Description

Digital Experiences Workshop - Discovering Real Digital Touch Points with Domain Partners

"เนื่องจากความรู้ในสาขาเดียวไม่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ทาง digital ที่เป็นรูปธรรมได้"
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างวิชาชีพเพื่อค้นหารูปแบบใหม่ของธุรกิจ และการดำเนินชีวิต มุ่งหน้า Thailand 4.0


ที่มาของกิจกรรม
============
ในขณะที่ประเทศกำลังมุ่งเข้าสู่ยุค digital เราจะเห็นการรวมตัวของกลุ่มผู้สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในรูปแบบธุรกิจ startup, enterprise และ community เพื่อนำ digital มาประยุกต์ในธุรกิจ ..ขณะนี้เราเริ่มจะเห็นประเด็นที่ติดค้างกันอยู่เสมอ นั่นคือ ความไม่เข้าใจในด้านธุรกิจนั้น ๆ อย่างจริงจัง หรือลึกพอที่จะเข้าไปแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสได้ ด้วยเหตุที่มาจากการรวมตัวของคนเพียงสายอาชีพเดียว


รายละเอียด
=========
ในงานสัมมนาระดมสมอง digital experiences นี้ จะทำการระดมสมองระหว่างวิชาชีพ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ปัญหา และโอกาสที่แท้จริงในการนำใช้ digital เช่น
- นักคอมพิวเตอร์กับความคาดหวังของ HR 4.0
- นักคอมพิวเตอร์กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
- นักคอมพิวเตอร์กับชาวสวนหรือเกษตรกร
- นักคอมพิวเตอร์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
- นักคอมพิวเตอร์กับผู้ประกอบการด้านสถานพยาบาล หรือโรงแรม
- นักคอมพิวเตอร์กับผู้บริหารงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
- นักคอมพิวเตอร์กับความคาดหวังของ Retail 4.0
- อื่น ๆ

กิจกรรม digital experiences นี้ จะเป็นการหาจุดตัดที่แท้จริง ในการนำใช้ digital เข้ามาแก้ปัญหา และสร้างโอกาสในการทำงานจริง ๆ รวมถึงการดำเนินชีวิต ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ จากคนจริงในสายอาชีพนั้นจริง ๆ รวมทั้งให้มีการจัดกลุ่มเพื่อทำ pilot project เพื่อนำส่งไปเป็นผู้ประกอบการ หรือใช้ในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรต่อไป นอกเหนือจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาระดมสมองจะได้เพื่อน ที่เป็น network ต่างสาขาวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพต่อไป


ผู้ที่เข้าร่วม
========
- ผู้ประกอบการที่ต้องการมุ่งสู่ยุค digital
- IoT Developer, Big Data, Data Science
- ผู้บริหารด้าน HR
- ผู้ที่สนใจด้าน Start up
- ผู้ที่ต้องการค้นหางานหลังเกษียณ
- ผู้ที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และเปิดรับเพื่อนใหม่
- ผู้ที่เชื่อมั่นว่าต้องเชื่อมโยงกับผู้อื่นมากกว่ามีความรู้ในสายอาชีพเดียว


กำหนดการ
=========
9:00-10:00 แนะนำตัวอย่างการใช้ digital ในภาคธุรกิจ ภาคการดำรงชีวิตในประจำวัน รวมถึงในภาครัฐบาล ได้แก่ smart home, digital living, HR 4.0, retail 4.0, tourism 4.0, smart farming, smart building, smart office automation, and digital government (สลับกันไปในแต่ละรอบ)

10:00-10:30 เป็นเนื้อหาความรู้ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน digital experiences ได้แก่ IoT., human sensor device, blockchain, intelligent and learn-able engine (พูดถึง outcome)

10:45-12:00 แบ่งกลุ่ม ระดมสมองระหว่างสายอาชีพ เพื่อค้นหานวัตกรรมทั้งด้านธุรกิจ และการดำรงชีวิตในยุค digital

12:00-13:00 พักกลางวัน

13:00-16:00 เริ่มนำเสนอ โครงการและ feedback อย่างสร้างสรรค์ในมุมมอง:-
- ความยากง่ายในการใช้งาน
- ความยากง่ายในการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง
- งบประมาณและขอบเขตของเวลา
- ด้านกฎหมาย ด้านความปลอดภัยและด้านข้อมูลส่วนบุคคล
- มุมมองด้านบริการหลังการขาย
- การต่อยอดในอนาคตต่อไป


ในกิจกรรม digital experiences ระดมสมองนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร นวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งจะได้เพื่อนใหม่ที่อาจจะตามหากันมานานและเจอในงานนี้ก็เป็นได้

Remarks:-
1.) เริ่ม 9 โมง เลิกบ่าย 4
2.) ที่จอดรถไม่ได้เตรียมให้นะครับ ต้องหาที่จอดเอง

Share with friends

Date and Time

Location

ชั้น 8 อาคารสกุลไทย ถ.สุรวงศ์ บางรัก (ตรงข้ามโรงแรมตะวันนา)

Save This Event

Event Saved