Die ewewêrelde van Afrikaans | The multiple universes of Afrikaans

Sales Have Ended

Registrations are closed
Dankie vir jou registrasie. Ons sien uit om jou by die vieringe te ontvang. Die finale program sal voor die geleentheid aan u gestuur word via e-pos. Sien jou daar.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

NWU SPORTS VILLAGE

Potchefstroom, NW 2520

South Africa

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Dankie vir jou registrasie. Ons sien uit om jou by die vieringe te ontvang. Die finale program sal voor die geleentheid aan u gestuur word via e-pos. Sien jou daar.
Event description

Description

Die Verenigde Nasies het 2019 verklaar as die Internasionale Jaar van Inheemse Tale (IY2019) om hierdie tale en hul waardes te vier. Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR) het besluit om hierdie inisiatief te ondersteun en sien uit na die jaar wat voorlê. SADiLaR se hoofdoelstelling behels die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse tale deur die bymekaarbrenging van taalhulpbronne en komputasionele hulpmiddels om ons inheemse tale deel te maak van die digitale era. IY2019 bied die perfekte geleentheid vir SADiLaR om mense bewus te maak van die gebruik en ontwikkeling van al die amptelike tale van Suid-Afrika.

DOEL VAN DIE WERKSWINKEL/VIERING

Om Afrikaans in sy verskeidenheid te vier en bewusmaking te skep oor waar Afrikaans oral stempels afdruk en kán afdruk.

PROGRAM

09:00 – 09:30 Koffie en aankoms

09:30 – 10:00 Benito Trollip: Verwelkoming en inleiding

10:00 – 11:00 Charl-Pierre Naudé: Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey

11:00 – 11:30 Koffiebreek

11:30 – 12:00 Quentin Williams: Van Kaaps to AfriKaaps: Hip Hop Taalaktivisme en Nie-Rassistiese Praktyke vandag

12:00 – 12:30 Karien Brits: Afrikaanse trolle

12:30 – 13:00 Ernst Kotzé: Gebruiksdimensies van Afrikaans

13:00 – 14:00 Middagete

14:00 – 14:30 Gerhard van Huyssteen: Geskrewe Standaardafrikaans in die 21e eeu

14:30 – 15:00 Allison Geduld: Afrikaans as etiek

15:00 Benito Trollip: Afsluiting en wegsending gevolg deur ʼn gesellige koffie


PERSONE WAT BELANG SOU STEL IN DIE WERKSWINKEL/VIERING

Enige persoon wat belang stel in die wel en wee van Afrikaans en om te kom luister na inisiatiewe uit die monde van entoesiastiese Afrikaanssprekendes.

TEMAS WAT DEEL VORM VAN DIE WERKSWINKEL/VIERING

Letterkunde, taalkunde, digitale humaniora, Kaaps, ewewêrelde, bevordering van Afrikaans

ADDISIONELE INLIGTING

  • Deelname aan die werkswinkel/viering is GRATIS
  • Aantal deelnemers wat geakkommodeer kan word: 50 – 70 (maksimum)
  • Koffie/tee/verversings en middagete word voorsien

REGISTREER

  • Registreer asseblief voor of op 5 April 2019
  • Indien jy enige vrae het, kontak asseblief vir Benito Trollip via e-pos by benito.trollip@nwu.ac.za of sy kantoornommer by 018 285 2854


The United Nations has declared 2019 as the International Year of Indigenous Languages (IY2019), in order to celebrate these languages and their values. The South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) has decided to support this initiative, and we look forward to the year ahead. SADiLaR's main objective entails the development of South African languages by collecting both language and computational resources, in order to make our indigenous languages part of the digital era. IY2019 provides the ideal opportunity for SADiLaR to raise awareness of the use and development of all the official languages of South Africa.

PURPOSE OF THE WORKSHOP/CELEBRATION

To celebrate Afrikaans in all its diversity, and to create awareness about where Afrikaans has left its mark, and where Afrikaans may yet leave its mark.

PROGRAMME

09:00 – 09:30 Arrival and coffee

09:30 – 10:00 Benito Trollip: Welcome and introduction

10:00 – 11:00 Charl-Pierre Naudé: Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (The unbelievable innocence of Dirkie Verwey)

11:00 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:00 Quentin Williams: Van Kaaps to AfriKaaps: Hip-Hop-taalaktivisme en nierassistiese praktyke vandag (From Kaaps to Afrikaaps: Hip-Hop language activism and nonracist practices today)

12:00 – 12:30 Karien Brits: Afrikaanse trolle

12:30 – 13:00 Ernst Kotzé: Gebruiksdimensies van Afrikaans

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:30 Gerhard van Huyssteen: Geskrewe Standaardafrikaans in die 21e eeu

14:30 – 15:00 Allison Geduld: Afrikaans as etiek

15:00 Benito Trollip: Conclusion, farewell and coffe

PEOPLE WHO MAY FIND THE WORKSHOP/CELEBRATION OF INTEREST

Anyone who is interested in the trials and triumphs of Afrikaans, and who would like to listen to initiatives from the mouths (so to speak) of Afrikaans-speaking individuals, are welcome.

THEMES OF THE WORKSHOP/CELEBRATION

Literature, linguistics, digital humanities, Kaaps, equivalent worlds, promotion of Afrikaans

ADDITIONAL INFORMATION

  • Participation in the workshop is FREE.
  • Number of participants that can be accommodated: 50–70 (maximum)
  • Coffee, tea, refreshments, and lunch will be provided.

REGISTRATION

Please register on or before 5 April 2019

If you have any questions, please contact Benito Trollip via email at benito.trollip@nwu.ac.za; or on his office telephone number: 018 285 2854.

Date and Time

Location

NWU SPORTS VILLAGE

Potchefstroom, NW 2520

South Africa

View Map

Save This Event

Event Saved