Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Denbighshire for Growth / Sir Ddinbych o blaid Twf

Denbighshire County Council

Thursday, March 30, 2017 from 10:00 AM to 3:30 PM (BST)

Denbighshire for Growth / Sir Ddinbych o blaid Twf

Ticket Information

Type End Quantity
General Admission Ended Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Denbighshire for Growth / Sir Ddinbych o blaid Twf

Event Details

Advanced Materials and Manufacturing in North Wales

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yng Ngogledd Cymru

 

 

Speakers drawn from academia, industry and government giving key insights into future opportunities for the advanced materials and manufacturing sector in Denbighshire and the wider region.

 

Siaradwyr o fyd academia, diwydiant a’r llywodraeth yn rhoi eu safbwyntiau ar y cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer y sector deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch yn Sir Ddinbych a'r rhanbarth yn ehangach.

  

 • Sarah Dickins

  Sarah Dickins

  BBC Cymru/ Wales

  Arweinydd y Digwyddiad / Event MC

 • James Evans

  James Evans

  Cyngor Sir Ddinbych/Denbighshire County Council

  Swyddog Arweiniol: Mewnfuddsoddi a Thwf Uchel / Lead Officer: Inward Investment and High Growth

 • Caroline Gray

  Caroline Gray

  yr OpTIC / OpTIC

  Cyfarwyddwr /Director

 • Prof Chis Hancock

  Prof Chris Hancock

  Ysgol Peirianneg Electronig, Prifysgol Bangor /School of Electronic Engineering, Bangor University

  yr Athro / Professor

 • Dr Louise Jones

  Dr Louise Jones

  Knowledge Transfer Network

  Rheolwr Trosglwyddo Gwybodaeth /Knowledge Transfer Manager

 • Martyn Jones

  Martyn Jones

  Prifysgol Glyndŵr Wrecsam / Wrexham Glyndwr University

  Uwch Ddarlithydd / Senior Lecturer

 • Rebecca Maxwell

  Rebecca Maxwell

  Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council

  Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a Pharth y Cyhoedd / Corporate Director: Economy and Public Realm

 • John Merrey

  John Merrey

  Llywodraeth Cymru / Welsh Government

  Arloesi SMART / SMART Innovation

 • Huw Evans OBE

  Hugh Evans OBE

  Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council

  Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros yr Economi / Leader of the Council and Lead Member for the Economy

 • Innovate UK

  Innovate UK

  Innovate UK


 • Peter White

  Peter White

  Qioptiq

  Managing Director / Rheolwr Gyfarwyddwr

 • Neil Ashbridge

  Neil Ashbridge

  Siambr Fasnach Gogledd Cymru a Gorllewin Swydd Caer / West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce

 


 

 

 

 


 

 

Have questions about Denbighshire for Growth / Sir Ddinbych o blaid Twf? Contact Denbighshire County Council

Save This Event

Event Saved

When & Where


The OpTIC Centre / Yr OpTIC
St Asaph Business Park / Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JD St Asaph
United Kingdom

Thursday, March 30, 2017 from 10:00 AM to 3:30 PM (BST)


  Add to my calendar
Denbighshire for Growth / Sir Ddinbych o blaid Twf
Things to do in St Asaph Conference Science & Tech

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.