Sales Ended

Den nødvendige samtala - Førde

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse, Hafstadvegen 36

36 Hafstadvegen

6800 Førde

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.
Event description

Description


DEN NØDVENDIGE SAMTALA

Som leiar med personalansvar står ein av og til overfor situasjonar og hendingar der ein må ta opp vanskelege tema med einskildtilsette. Døme på dette kan vere negative tilbakemeldingar på utført arbeid, høg bruk av eigenmeldingar, spørsmål om rus og anna. Vår erfaring er at mange er flinke til å ta opp ting etter kvart som dei oppstår, medan andre utset i det lengste å ta opp slike vanskelege tema. Vi ynskjer med dette kurset å gje leiarar nokre verktøy og ein framgangsmåte dei kan nytte i slike saker.

STAD: Stamina Helse, Hafstadvegen 36, Førde

TID: Torsdag 16.02.2017 Kl 12-15

PRIS: Kundar: 1990,- Andre: 2490,-

KURSHALDAR: Heidi Flatjord og Arnhild Melve


Date and Time

Location

Stamina Helse, Hafstadvegen 36

36 Hafstadvegen

6800 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved