zł3,690 – zł4,059

Demand Driven Logistics Planning - planowanie logistyczne metodą DDMRP

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Seweryna Sterlinga 26

Sala K200

90-212 Łódź

Poland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

2 dni szkolenia z planowania logistycznego metodą DDMRP

Nazwa szkolenia: Demand Driven Planner (DDP)


Pierwszy raz w Łodzi !

Współorganizator wydarzenia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Program Demand Driven Planner (DDP) został przygotowany dla kadry logistycznej, zakupowej i dystrybucyjnej firm produkcyjnych i handlowych.

Demand Driven Planner to nowoczesny planista, logistyk, zaopatrzeniowiec oraz dysponent materiałowy, który w swojej codziennej pracy wdraża i wykorzystuje nowoczesną przełomową metodę planowania - DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning).

W efekcie pracy zgodnie z metodami DDMRP paradoksalnie zabezpiecza jednocześnie wysoką terminowość dostaw oraz redukuje kontrolowane zapasy. Przy okazji stabilizuje produkcję, ogranicza niepotrzebne zamówienia i cały szum wynikający ze zmienności i niestabilności planów produkcji i dostaw.


Autorami tego szkolenia są twórcy metody planowania DDMRP (Chad Smith i Carol Ptak), a jego program został opracowany w ramach Demand Driven Institute (DDI). DDI powstało z potrzeby wynikającej z lat obserwacji i praktycznego doświadczenia wielu ekspertów zarządzania operacyjnego (Operations Management / Supply Chain). Te doświadczenia pokazują dobitnie, że stare metody planowania materiałowego już nie działają - głównie dlatego, że znacząco zmieniła się rzeczywistość, w której działają firmy i logistycy na całym świecie.

Szkolenie DDP składa się z 13 modułów szczegółowej wiedzy nt. planowania logistycznego napędzanego i sterowanego zamówieniami klientów - jedynym prawdziwym i pewnym sygnałem, na podstawie którego warto rozpędzać całą machinę produkcyjną i logistyczną.

Niniejszy program stanowi oficjalne przygotowanie do certyfikacji do tytułu Demand Driven Planner Professional (DDPP) realizowanego przez DDI. Sam tytuł DDPP zyskuje coraz bardziej na rozpoznawalności w świecie logistyków - do tego stopnia, że niektóre firmy zaczynają oczekiwać udokumentowanej wiedzy z zakresu DDMRP na równi z potwierdzoną znajomością standardów APICS.

Jeżeli jeszcze nie spotkali się Państwo z koncepcją DDMRP, to niezależnie od rejestracji na to szkolenie, bardzo proszę zapoznać się z materiałami na stronie https://www.demanddriveninstitute.com/ oraz materiałami w języku polskim na http://ddmrp.pl/.AGENDA SZKOLENIA


Moduł 1: Planning in the Modern World (Planowanie w nowoczesnym świecie)

 • The MRP Revolution (Rewolucja MRP)
 • Evidence of a Problem (Świadectwa istnienia problemu)
 • The New Normal (Nowa rzeczywistość logistyczna)

Moduł 2: The Importance of Flow (Znaczenie przepływu)

 • Plossl’s First Law (Pierwsze Prawo Wytwarzania)
 • Demonstrate Flow’s importance in industry (Znaczenie przepływu w przemyśle)
 • Plossl’s Law Caveat (Warunki stosowania Prawa Plossla)
 • The Bullwhip Effect (Efekt Byczego Bicza)

Moduł 3: Unlocking a Solution - Decoupling (Rozwiązaniem jest rozdzielanie)

 • Fully Dependent vs Decoupled (W pełni zależny vs rozdzielony)
 • Significant LeadTime reduction (Wyraźna redukcja czasu realizacji)


Moduł 4: Becoming Demand Driven (Napędzanie Prawdziwym Popytem)

 • “MRP versus Lean” Conflict (Konflikt MRP i Lean)
 • What “Demand Driven” really means (Co napędzanie popytem oznacza)
 • Demand Driven Operating Model (Model Operacyjny Demand Driven)
 • Demand Driven MRP (Planowanie logistyczne napędzane zamówieniami klientów)

Moduł 5: Strategic Inventory Positioning (Strategiczne pozycjonowanie zapasów)

 • Six Positioning Factor (Sześć czynników pozycjonowania)
 • Decoupled Lead time (Rozdzielony czas realizacji)
 • Matrix Bill of Material (Matrycowe listy materiałowe)

Moduł 6: Distribution Network Positioning (Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej)

 • Unique Distribution Positioning Factors (Unikalne czynniki pozycjonowania w sieci)
 • Compare and contrast demand driven to push and promote (DDMRP vs MRP)
 • Positioning across a supply chain (Pozycjonowanie w łańcuchu dostaw)

Moduł 7: Buffer Profiles and Levels (Profile i poziomy buforów)

 • Inventory – Asset or Liability (Zapasy - Aktywa czy Pasywa)
 • Buffer Profiles (Profile Buforów)
 • Buffer Zones (Strefy Buforów)
 • Calculating Buffer Levels (Metoda kalkulacji buforów)

Moduł 8: Dynamic Buffer Adjustments (Dynamiczne korekty buforów)

 • Recalculated Adjustments (Korekty obliczeniowe)
 • Planned Adjustments (Planowane korekty buforów)
 • Manual Adjustments (Ręczne dostrajanie buforów)
 • Factors for Planning Adjustment Factors (Stosowanie czynników korekcji)

Moduł 9: Demand Driven Planning (Planowanie napędzane zamówieniami)

 • Part Planning Designations (Proces planowania komponentów)
 • DDMRP Planning Process (Proces planowania DDMRP)
 • Supply Order Generation for Stocked Items (Generowanie zamówień dla części magazynowanych)
 • DDDRP Supply Order Generation Considerations (Warunki stosowania metodyki planowania)
 • Supply Generation for Non-Stocked Items (Generowanie zamówień dla części bez zapasu)
 • Decoupled Explosion (Rozdzielona eksplozja BOM)
 • Prioritized Share (Udziały priorytetowe)

Moduł 10: Highly Visible and Collaborative Execution (Wspólna, wizualna realizacja planu)

 • Challenging Priority by Due Date (Koniec ze sztywnymi terminami)
 • Buffer Status Alerts (Alarmy statusu bufora)
 • Synchronization Alerts (Alarmy synchronizacji)
 • Execution Collaboration (Idea efektywnej współpracy)

Moduł 11: DDMRP and the Operational Environment (DDMRP i środowisko operacyjne)

 • DDMRP Strategic Buffer Criteria (Kryteria dla bufora strategicznego)
 • DDMRP and Safety Stock (Porównanie DDMRP z zapasem bezpieczeństwa)
 • DDMRP and Order Point (Porównanie DDMRP i metody punktu odnawiania zapasu)
 • DDMRP and Scheduling (DDMRP oraz harmonogramowanie)
 • DDMRP and WIP Priority Management (DDMRP i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku)
 • Compare/contrast MRP, Lean and DDMRP (DDMRP w kontraście do MRP i Lean)

Moduł 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (Planowanie sprzedaży i operacji w świecie Demand Driven)

 • DDS&OP (Demand Driven S&OP - Planowanie Sprzedaży i Operacji w warunkach Demand Driven)
 • Analytics for Master Settings changes and model improvement (Analizowanie i dostosowywanie danych stałych)
 • DDS&OP protection for critical strategic impacts (Funkcja ochronna DDS&OP)

Moduł 13: Program Summary (Podsumowanie programu)

 • Program Summary (Podsumowanie)
 • Expected Benefits of DDMRP (Spodziewany korzyści z DDMRP)
 • Get Started with DDMRP (Rekomendowane kolejne kroki z DDMRP)Obejrzyj video zapowiadające to wydarzenie --> LINK <--


PYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ):


W jakim języku prowadzone jest to szkolenie?

Niniejsze szkolenie prowadzone jest w języku polskim, przez polskiego trenera, z wykorzystaniem oryginalnych materiałów DDI w polskiej wersji językowej.

Jakie są zasady ewentualnej rezygnacji ze strony uczestnika?

Bezkosztowa rezygnacja z udziału jest możliwa do 7 dni przed wydarzeniem. Do tego czasu zwracamy całość wpłaconych środków. Po tym terminie nie zwracamy wpłaconej zaliczki na szkolenie. Wpłata ta stanowi rekompensatę nieobsadzonego miejsca na szkoleniu.

Jak wygląda kwestia płatności za udział?

Portal Eventbrite służy wyłącznie do rezerwacji miejsca na szkoleniu. Na podstawie rezerwacji stworzonej przez osobę rezerwującą na tym portalu, po wybraniu konkretnej opcji udziału w szkoleniu oraz płatności za udział poprzez fakturę, otrzymujemy informację o tym fakcie z portalu. W kolejnym kroku wystawiamy fakturę. Faktura jest dostarczana na adres e-mail osoby rezerwującej z oczekiwaniem jej opłacenia.

Jakie obowiązują terminy płatności?

Rezerwacja uważana jest za skuteczną po zaksięgowaniu wpłaty kwoty uczestnictwa wynikającej z uprzednio utworzonej rezerwacji (w tym rodzaju wybranych opcji uczestnictwa) na koncie organizatora.

Czy cena zawiera koszt egzaminu?

Nie, cena warsztatu nie zawiera kosztu egzaminu. Można go nabyć osobno za pośrednictwem DDI (demanddriveninstitute.com). Cena detaliczna egzaminu to 250 USD (stan na grudzień 2019). Do egzaminu przystępuje się w niezależnym terminie, ponieważ egzamin zdaje się online.

Czy otrzymam materiały dydaktyczne w formie elektronicznej?

Nie, uczestnik w trakcie szkolenia otrzymuje materiały w wersji drukowanej. Jednakże, po zakończeniu szkolenia, organizator podaje adresy e-mail uczestników do Demand Driven Institute. Uczestnicy po utworzeniu darmowych kont na portalu demanddriveninstitute.com, zgłaszając do administratora zasobówtego portalu swój udział w tym szkoleniu, otrzymają rozszerzony dostęp do materiałów instytutu. Wśród tych materiałów znajdują się m.in. bieżące studia przypadku, artykuły w języku angielskim oraz ostatnie nagrane wersje szkolenia w języku angielskim.

Share with friends

Date and Time

Location

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Seweryna Sterlinga 26

Sala K200

90-212 Łódź

Poland

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved