Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Sklop delavnic o Obvladovanju tveganj prevar z vrhunskim strokovnjakom za prevare Nigelom Iyerjem

About this Event

Vabljeni na webinar delavnice IIA - Slovenskega inštituta,  ki bodo potekale

7.4.2021, 14.4.2021, 21.4.2021 in 5.5.2021 od 17.30 - 19:00 ure

Kako uspešno prepoznati, obvladovati in pomagati organizaciji pri odkrivanju prevar

Fraud and how I can identify it, deal with it, and help remove the wasteful cost from my organisation.

Predavatelj: Nigel Iyer, John Wallhoff

Moderator: dr. Matej Drašček

For English please see text below.

PROGRAM:

Pred začetkom delavnic bo vsak udeleženec pregledal 6 kratkih video in rešil določene ankete. Trajanje: 40 min.

Kdaj? Najkasneje do 7.4.2021

Prva delavnica: Uvod v veščine detektiva prevar v obdobju po COVID-19

Kdaj? 7. 4. 2021 17:30 -19:00

Druga delavnica: Kako narediti oceno tveganja prevar v organizaciji

Kdaj? 14.04.2021 17:30 – 19:00

Tretja delavnica: Znanost obdelave podatkov o prevari – kako najti prevare s sledenjem denarju (orodja, tehnike in primeri)

Kdaj? 21.04.2021 17.30 – 19.00

Četrta delavnica: Kako razložiti in obvladovati začetne znake prevar na učinkovit način, da se prepreči nadaljnje širjenje Kdaj: 05.05.2021 17.30 – 19.00

Delavnice bodo potekale v angleškem jeziku!

V začetku leta 2021 je BBC poročal, da so prevare globalna pandemija in nacionalna grožnja. Zakaj? Prevare so del vsake družbe že stoletja in globalna raziskava že več let kaže, da prevare stanejo podjetja okoli 5% prihodkov oziroma na globalni ravno 5% BDPja. Ti stroški bodo najbrž zaradi COVID-19 samo še rastli.

Stroški prevare so visoki in vpliv njih na vse organizacije je preveč pomemben, da bi to bilo prepuščeno naključju oziroma le strokovnjakom. To tudi pomeni, da je lahko vsak sposoben prepoznati znake prevare, bodisi pohlepnega dobavitelja, napačnih številk, prevar zaposlenih itd. Tudi mantra: zaustavite prevare zgodaj in hitro privarčuj pri stroških skupaj z zgodnjim odkrivanjem, učinkovitim preiskovanjem, ki izkoristi moč podatkov in drugih orodij je čedalje bolj pomembno.

Serija interaktivnih delavnic, ki jih IIA Slovenija organizira, bodo udeležencem omogočili vpogled v prevare in jih opremili z orodij, kako prepoznati, nadzorovati in obvladovati ta tveganja v spremenjenem svetu. Delavnice bodo interaktivne in bodo vključevale reševanje praktičnih primerov, delo v skupinah kot tudi nekaj dramatične igre.

Materiali delavnic bodo vključevali orodja, vide, primere, podatkovne mape, osnutke, publikacije kot tudi rezultate lastnega ocenjevanja. Na koncu vsakega webinarja bo udeleženec prejel prosojnice, članke kot tudi posamezna poglavja knjig predavatelja kot tudi dodatna poročila.

Udeleženec z udeležbo pridobi 9 CPE oz CFE točk.

Delavnico bo vodil Nigel Iyer, detektiv za prevare, ki se že več kot 25 let ukvarja z zgodnjim odkrivanjem in odpravo prevar, korupcije ter njihovih škodljivih posledic. Združuje znanja preiskovalca prevar, preizkušenega računovodje, IT znanstvenika, dramatika, režiserja in avtorja. Njegova strast je izobraževanje ljudi za odkrivanje in odpravo prevar in korupcije ter širjenje tega znanja v čim širšem krogu, izven posvečenih elit.

G. Iyer je avtor več praktičnih knjig, zadnja med njimi ima naslov Recepti za nadobudne detektive prevar (Recipes for the Aspiring Fraud Detective; Routledge, 2020).

----------------------------------------------------------------------------

PRIJAVA:

Na Webinar delavnice se lahko prijavite s klikom ATTEND oz. na gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest - število mest je omejeno. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na zgornji gumb REGISTER (navodila najdete TUKAJ ).

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta) je udeležba za vse štiri delavnice 100,00 EUR , za nečlane 160,00 EUR.

Nosilci IIA-jevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na webinarju uveljavljajo 9 CPE točk oz. 9 CFE točk.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021 ki se priznava kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B.

Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na delavnici uveljavijo 9 ur z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Udeležnino se nakaže najkasneje do 30. 03. 2021 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 07042021.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti najkasneje do 30. marca 2021, v nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati udeležnino.

Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Pohitite s prijavami zaradi omejenega števila mest in si še danes priskrbite prosto mesto na dogodku.

--------------------------------------------------------------------------

Join us to an workshops webinar IIA Slovenia:

Fraud and how I can identify it, deal with it, and help remove the wasteful cost from my organisation.

Date/ Time :

07.04.2021 , 14.4.2021, 21.4.2021 and 5.5.2021

17.30 – 19.00 (CET)

Primary facilitator: Nigel Iyer

Additional facilitator: John Wallhoff

Moderate: dr. Matej Drašček

About the series

At the start of 2021, the BBC called out fraud as a global epidemic and a national security threat. Really? Fraud has been around for centuries and global surveys have for many years equated the cost to 5% of a company’s revenue or on a global scale around 5% of GDP each year. Maybe this cost will rise slightly this year because of the real pandemic.

The cost of fraud is massive and corrosive, affects all our organisations and is far too important a cost to be tackled late or left to specialists alone. It means that every single member of the financial community should be able to spot the warning signs of fraud early be it a greedy supplier, customer or middleman, false figures, front companies, criminal involvement and of course our own colleagues with an “over-developed sense of entitlement”. And the mantra: “Stop fraud early and save costs soon quickly” together with a combination of early detection, effective investigations which leverage the power of data and remote tools” is more important now than ever before.

This series of highly interactive webinars, arranged by the IIA Slovenia is designed to provide you with an insight into the extent of fraud and how you are able to identify, control and deal with it in a changing world. The webinars will be interactive and include case studies, groupwork, feedback sessions as well as drama.

Materials will include tools, videos, case examples, data files, templates, publications and also the results of initial assessments. At the end of each webinar participants will receive slides, relevant articles, and papers as well as extracts from recent books, plus where relevant, an assessment report.

Series of workshops about fraud prevention with renowned fraud expert Nigel Iyer

Participants can gain 9 CPE / CFEs points.

Individual sessions – Goals, content, take-aways.

Primer: Demystifying Fraud and Corruption (6 short videos from B4 Investigate). Length 40 minutes. To be completed prior to 7th April 2021

Session 1: An Introduction to Fraud Detective Skills in a post-Covid era

Date/ Time 07.04.2021 17.30 – 19.00 (CET)

Primary facilitator: Nigel Iyer

The goal of this first session will be to demystify fraud and corruption and providing an initial insight into how all financial people (including internal auditors) can recognise and react to fraud in a timely manner. Topic covered will include:

• Demystifying Fraud and Corruption (recap)

• Types of fraud and what do is the cost of fraud in your organisation?

• Who is involved, how and why?

• Situational and case examples and groupwork

• “What KIND of Fraud Detective are you?” (are your primary traits Transactional, Technocratic, Intuitive or Holistic)

• Ask me anything

At the end of session 1, participants will receive a link to short online self-assessment which will provide them with a personal report describing what sort of fraud detective you are, to be used and discussed in session 2.

Session 2: How to perform a practical Fraud Risk Assessment of your organisation.

Date / Time: 14.04.2021 17.30 – 19.00 (CET)

Primary facilitator: Nigel Iyer

Additional facilitator: John Wallhoff

The goal of this second session is to learn how to perform a highly realistic fraud risk assessment, identifying exactly where losses through fraud are most likely so that actions to mitigate these losses in the future are effective and targeted. The session will involve groupwork and brainstorming plus mentoring. Key topics will include:

• Short recap from session 1 and any question

• Group discussions: Explore your own “Fraud Detective DNA”. Are you primarily transactional, technocratic, intuitive, or holistic and what other special traits do you have?

• How to identify the parts of your organisation most vulnerable to fraud.

• Performing a Fraud Risk Assessment by learning to “think like a thief”), anticipate and develop a fraud profile of those frauds which your organisation is most exposed to

• How to use the fraud risk assessment as a stepping-stone to pinpoint where fraud is actually taking place.

• Ask us anything.

At the end of session 2 participants will be encouraged to develop their own Fraud Profiles and be provided with templates to do this and the facilitators will, if so desired (and under strict confidentiality) provide some feedback on these profiles.

Session 3: Fraud Data Science – Finding the Blue Spots of Fraud by Following the Money (tools, techniques, and practical cases)

Date/ Time: 21.04.2021 17.30 – 19.00 (CET)

Primary facilitator: John Wallhoff

Additional facilitator: Nigel Iyer

The overall goal of this third session will an introduction to help you learn to use the power of data to pinpoint fraud perpetrated against your organisation by unethical suppliers, customers, agents, middlemen, opportunists, hacker, criminals and also your own people. The session will include:

• A brief introduction to Fraud Data Science.

• How to target the RIGHT data

• How to data-mine for the “blue diamonds” of fraud where every fraud found is a fraud stopped and money saved!

• Groupwork with data files so you can follow the money and find fraud

• Examples of cases

• Question and answer session

At the end of the session participants will be encouraged to produce a short reflective log of how and where they personally would like to apply fraud detection techniques and fraud data science.

Session 4: How to interpret and deal with the early warning signs of fraud in an effective manner and resolve it before it spreads

Date/ Time: 05.05.2021 17.30 – 19.00 (CET)

Primary facilitator: Nigel Iyer

The goal of this final session is to tune up our fraud detective skills so that we can detect, investigate, and resolve fraud in an efficient and non-disruptive manner, in COVID and post COVID times: Topics covered will include:

• How to interpret the early warning (the “blue diamonds”) and

• Groupwork and discussion: What are the greatest challenges facing us today when it comes to investigating fraud and how are we dealing with it today.

• How to conduct remote investigations (with recent examples)

• Interview techniques

• What are the best forms of resolution today?

• Final “Ask me anything”

Biographies of Facilitators

Nigel Iyer

Nigel Krishna Iyer is a Chartered Accountant (ICAEW), Computer Scientist and Dramatist, plus a CIMA Fellow. For 25 years as a Fraud Detective, he has passionately, some will say pathologically, helped organizations across the world identify, investigate, and resolve fraud. He teaches all who will to do the same, developed “Defence against the Commercial Dark Arts” courses, written three books on fraud, fraud games, dramas and plays, because he firmly believes “Everyone can be a Fraud Detective”.

John Wallhoff

John is an experienced Fraud Data Scientist with a degree in business administration and economics. For over 30 years he has been working with IT and Cybersecurity combining this with advanced Fraud Detection and Response with a special focus on data analytics designed to pinpoint and eradicate the wasteful costs due to fraud. John is CEO of B4 Investigate AB (www.b4investigate.com) a company he founded in 2020 with Nigel Iyer after working together for 15 years.

Participation fee:

EUR 160/person including taxes for non Members IIA Slovenia and for all IIA Members (no matter which country)

Please note that the conference fee covers one virtual attendance. You can get 9 CPEs for the attendance

The webinar is organized by IIA Slovenia .Sending the registration is regarded as an order and brings about payment liability. Payments by bank transfer must be made free of charges before 30th of March to the beneficiary using the following bank account information:Holder: Združenje IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, LjulbjanaBANK OF BENEFICIARY: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA(Addresss: Miklosiceva 5, Ljubljana)IBAN: SI56 6100 0002 1016 755(WIFT/BIC HDELSI22)

Please indicate clearly the registration ID on the bank transfer. Please send us the copy of the bank transfer to info@iia.si

You will get your original invoice during the registration after the webinar.


		Delavnice Prevare/ Training Fraud image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved