Free

DELAVNICA KIBERNETSKA VARNOST - PRESTAVLJENO - VEČ KMALU!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Zvarovalnica Triglav d. d.

Verovškova ulica 60b, dvorana B/1

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Event description

Description

Vabimo Vas na delavnico kibernetske varnosti , ki bo potekala 21. aprila 2020 od 8:00 do 16.00 uri v

predavalnici dvorana B/1 Zavarovalnice Triglav , Verovškova ulica 60b, Ljubljana


DELAVNICA KIBERNETSKE VARNOSTI

Kibernetska varnost je na vseh seznamih svetovnih svetovalnih in ostalih organizacijah opredeljena kot eno najpomembnejših tveganj. To dokazujejo naslednja dejstva:

- organizacije naj bi do leta 2022 v kibernetsko varnost vložile okoli 140 milijard dolarjev;

- stroški kibernetskih napadov so v prvem polletju leta 2019 znašali 4,1 milijarde dolarjev;

- napadi se zgodijo vsakih 39 sekund oz. 2.244 krat dnevno;

- povprečni strošek kibernetskega napada je okoli 4 milijona dolarjev;

- 57% organizacij je že doživelo napad socialnega inženiringa oz. phishinga;

- 34% napadov se zgodi znotraj organizacije;

- 43% vseh napadov se zgodi na male organizacije;

- povprečno traja 209 dni, da organizacije sploh ugotovijo, da so bile napadane;

- v svetu je primanjkljaj strokovnjakov s področja kibernetske varnosti narasel na 3,2 milijona;

- 82% organizacij meni, da ne obvladuje tveganj kibernetske varnosti.

Obvladovanje teh tveganj je torej ključnega pomena za vsako organizacijo, torej tudi za notranje revizorje in vse ostale, vključno s poslovodstvom. Praksa pokaže in dokazuje, da je kibernetska varnost zelo kompleksna, posledično smo tako vodstveni delavci, kot tudi notranji revizorji v vseh zahtevah ter žargonu velikokrat »izgubljeni«.

Zato smo se v Združenju IIA – Slovenski inštitut odločili, da premierno organiziramo delavnico na temo KIBERNETSKA VARNOST, da s konkretnimi nasveti dajemo podporo zlasti našim članom, pa tudi drugim zainteresiranim kot so varnostni inženirji, informacijski pooblaščenci, poslovodstvo itd. Te veščine so po različnih raziskavah pri notranjih revizorjih v pomanjkanju (89% notranjih revizorjev meni, da nimajo primernih znanj za opravljanje svojega dela na tem področju), zato ste vsi vabljeni, da se dogodka v čim večjem številu udeležite.

Namen delavnice je udeležencem ponuditi usmeritve tako glede osnovnih pojmov, orodij in trendov na področju kibernetske varnosti, kot tudi podati nasvete, kako se praktično lotiti tega, sicer kompleksnega področja.

Delavnica bo potekala v štirih sklopih: sistematično se bomo sprehodili naprej skozi osnove, nato pa se bomo s praktičnega vidika osredotočili na najpogostejše orodje ocenjevanja ravni kibernetske varnosti v organizaciji, in sicer na penetracijske teste. Sledil bo pregled drugih orodij, ki so v Sloveniji redkeje uporabljena za preglede kibernetske varnosti.

V nadaljevanju bomo prikazali, kako lahko tudi notranji revizor sodeluje pri tovrstnih pregledih. Predstavljen bo praktični primer izvedbe notranjerevizijskega pregleda, s praktičnimi nasveti, ki jih boste lahko notranji revizorji takoj po delavnici uporabili v svojih organizacijah, kot pomoč poslovodstvu za boljše obvladovanje kibernetske varnosti. Ker znanje, zlasti na področju kibernetske varnosti, hitro zastara, bomo pokazali trende in novejše primere kibernetskih napadov, ki imajo pogosto katastrofalne posledice.

Zato vas vabimo, da se delavnice udeležite ne samo notranji revizorji in drugi člani inštituta, ampak tudi člani višjega poslovodstva kot ostali, ki se srečujete s kibernetskim tveganjem. da prisluhnite najboljšim slovenskih strokovnjakom na področju kibernetske varnosti in njihovim predlogom, kako napraviti svojo organizacijo še bolj odporno proti kibernetskim tveganjem.Cena za člane IIA in partnerske organizacije ISACA : 80 EUR.

Cena za ostale udeležence: 140 EUR.

Udeležnino nakažite najkasneje do 17. 4. 2020 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namenu plačila navedite ime in priimek udeleženca. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 2104-2020.

V ceno so vključeni: gradivo, pogostitev med odmori in kosilo.PROGRAM DELAVNICE:


8:30-9:15 PWC - Uroš Žust : Osnove kibernetske varnosti (pojmi, okvirji, orodja)

9:15-10:00 ISACA (SIQ) dr. Miha Ozimek: Osnove penetracijskih testov: teorija

10:00-10:15 Odmor


10:15-11:00 ISACA (SIQ)- dr. Miha Ozimek: Osnove penetracijskih testov: praksa

11:00-11:45 Sberbank - Blaž Ivanc: Ostali varnosti testi

11:45-12:45 Odmor kosilo


12:45-13:30: Sberbank - Blaž Ivanc: Sodelovanje CISO in SNR pri kibernetski varnosti

13:30-14:15 NLB-Robert Stražišar : Kako izvesti revizijo kibernetske varnosti?

14:15-14:30 Odmor


14:30-15:15: NLB-Robert Stražišar : Kako izvesti revizijo kibernetske varnosti? (nadaljevanje)

15:15-16:00 Institut za korporativne varnostne študije (ICS) dr. Denis Čaleta, Žiga Podgoršek: Trendi na področju kibernetske varnostiMinimalno število prijavljenih za uspešno izvedbo delavnice je 10 potrjenih udeležencev.

Zaradi učinkovite izvedbe delavnice je število udeležencev omejeno na 40 udeležencev, zato vabljeni, da se čimprej registrirate in rezervirate svoj prostor ter v primeru neudeležbe pravočasno uredite odjavo, saj vam bomo v nasprotnem primeru morali zaračunati udeležnino.


Nosilci IIAjevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na delavnici uveljavljajo 8 CPE točk.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020.

Pooblaščeni revizorji lahko za udeležbo na konferenci uveljavijo 8 točk z oznako B kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Veselimo se srečanja in vas prosimo, da nam zaradi lažje izvedbe sestanka in načrtovanja števila udeležencev potrdite svojo udeležbo s klikom na gumb REGISTER najpozneje do petka, 17. aprila 2020..


Prijava:

Pohitite s prijavami zaradi omejenega števila mest in si še danes priskrbite prosto mesto na dogodku.

Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na gumb REGISTER (navodila najdete na http://www.iia.si/dokumenti/) najpozneje do petka, 17. aprila 2020..

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od delavnice odjaviti najkasneje do petka 17. aprila 2020, v nasprotnem primeru vam bomo morali zaračunati udeležnino.

Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.


FAQs

S seboj prinesite print vstopnice ali vstopnico v elektronski obliki.

Vstopnica je imenska in ni prenosljiva.

Dodatna vprašanje pošljite na info@iia.si.

Share with friends

Date and Time

Location

Zvarovalnica Triglav d. d.

Verovškova ulica 60b, dvorana B/1

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved