De Perfecte Werkplek | Kiezen of delen | VERZET
Sales Ended
De Perfecte Werkplek | Kiezen of delen | VERZET

De Perfecte Werkplek | Kiezen of delen | VERZET

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

YES!Delft

Molengraaffsingel 12

Delft

Netherlands

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

De Perfecte Werkplek | Kiezen of delen


Het onafhankelijk kenniscentrum Center of People and Buildings (CfPB) en het softwarebedrijf Mapiq tackelen samen belangrijke issues met betrekking tot de werkomgeving met als doel het creëren van een prettigere werkomgeving voor iedereen.

Een van de grote trends op het gebied van kantoorhuisvesting is ‘activiteit gerelateerd werken’. Sommige typen werkplekken lijken bepaalde activiteiten beter te ondersteunen qua omgevingskenmerken en faciliteiten. Medewerkers worden geacht een werkplek te kiezen die het beste past bij de activiteit die ze op dat moment uitvoeren. Hoewel het werkplekconcept is gebaseerd op de activiteiten van medewerkers, blijkt uit recent onderzoek dat men in de praktijk nauwelijks op basis van (alléén) deze factor wisselt van plek.

 

Er lijken ook andere factoren een rol te spelen in de werkplekkeuze en de voorkeur voor bepaalde typen plekken.

Huidige staat | Hoe prettig voelt een medewerker zich op dit moment? De psychische staat (stemming, zorgen maken) maar ook de fysieke staat (gezondheid, moeheid) van een persoon kan invloed hebben op de werksituatie waarin hij of zij zich op dat moment prettig voelt.

Persoonlijkheid | Het lijkt erop dat persoonlijkheidskenmerken de voorkeur voor bepaalde werksituaties kunnen beïnvloeden. Introverte personen werken bijvoorbeeld beter in een rustige ruimte terwijl dit voor extraverte personen niet altijd geldt.

Collega’s en sociale binding | Communicatie, interactie en sociale binding zijn belangrijke elementen in werk. Niet zelden stellen organisaties zich tot doel om kennisdeling te optimaliseren of bevorderen. Ook voor medewerkers blijkt het een belangrijke factor: in flexibele werkomgevingen kiezen zij vaak voor een bepaalde werkplek omdat daar collega’s zitten waarmee zij moeten samenwerken of die zij graag zien.

 

Wilt u op de hoogte zijn van de laatste bevindingen op het gebied van werkplekkeuze? Zelf meedenken over het belang van deze –  en misschien nog wel meer – onderbelichte factoren als het gaat om werkplekkeuze en de voorkeur voor bepaalde typen plekken? Meld je aan voor 24 Oktober!


Tot dan!


Agenda

14:00 Introductie | Wim Pullen & Sander Schutte 

14:20 Huidige stand van zakan | Waar komt de behoefte vandaan

         Vier thema’s + onderzoeksbevindingen

15:00 Pauze

15:15 Stellingen – Discussie | Wim Pullen

16:00 Conclusie 

16:15 Borrel

17:00 Einde 

Share with friends
Date and Time
Location

YES!Delft

Molengraaffsingel 12

Delft

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved